Výhody a úskalí spolufinancovaných partnerství v klusteru 6 Horizontu Evropa

CZELO

V4 konference otevřela debatu politickým a vědeckým panelem, následovat bude online networking.

Maďarská národní kancelář pro výzkum a inovace uspořádala 13. června společně s Českou styčnou kanceláří (CZELO), Polskou vědeckou agenturou (PolSCA) a Slovenskou styčnou kanceláří (SLORD) konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships”. Na Stálém zastoupení Maďarska při EU a online se sešlo více než 150 účastníků. Konference byla rozdělena do dvou panelů. Do politického panelu přijala pozvání za Českou republiku Lucie Núñez Tayupanta, vedoucí Oddělení pro Evropský výzkumný prostor na MŠMT a do vědeckého panelu pan docent Roman Grabic z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který představil projekt BIOCIDE, v rámci kterého provádí tým z Jihočeské univerzity analytickou činnost.

Konferenci zahájil maďarský velvyslanec Gábor Baranyai, na kterého navázala hlavní prezentující Maria Leek z Evropské komise. Ta se ve své prezentaci zaměřila na nedávno publikovanou Monitorující zprávu o výkonnosti partnerství v rámci programu Horizont Evropa a na plánování budoucích strategií v rámci vznikajících partnerství. Dále informovala o nově vznikající iniciativě, která umožní vzájemnou výměnu informaci a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými partnerstvími.  Na úvodní prezentace navázal politický panel, ve kterém diskutovaly zástupkyně zemí V4 nad přidanou hodnotou účasti v partnerstvích, o možných synergiích a zrcadlových skupinách pro partnerství na národních úrovních.

CZELO_FOTO_V4_Conference_2022

Jako druhá prezentující představila Margareta Olson z Evropské komise doporučení pro partnerství a jejich pracovní programy pro roky 2023 – 2024. Dále účastníky upozornila na vypsání nových výzev, které budou otevřeny začátkem roku 2023 v rámci čtyř partnerství v klastru 6, která jsou právě ustavována.

Před zasednutím do diskuze ve druhé části konference jednotliví vědci ze zemí V4 nejdříve představili své projekty a problémy při jejich sestavování. V diskuzním panelu pak vyzdvihli zejména důležitost podpůrného personálu, který je důležitý pro správné porozumění a podávání žádostí do výzev partnerství. Dále také zmínili nutnost lepší koordinace, například při nastavování kritérií pro jednotlivé projekty.

Konferenci zakončil Barna Kovács z iniciativy BIOEAST, který zejména zdůraznil potřebu podpůrných struktur mezi vědeckou obcí a státními agenturami a možnou podpůrnou roli pracovních skupin BIOEAST při přípravě partnerských SRIA.

V návaznosti na V4 konferenci bychom vás závěrem rádi pozvali na online partnerskou burzu, která proběhne 29 června. Událost je určena pro výzkumníky, veřejné aktéry a nevládní organizace se zájmem o účast v nadcházejících výzvách v rámci klastru 6 Horizontu Evropa.

Více informací k časovému harmonogramu a plánu akce naleznete na našich stránkách.

CZELO_FOTO_V4_Conference_2022_2