Výbor pro Evropský výzkumný prostor vydal pokyny pro začlenění principů otevřené vědy a rovnosti pohlaví do hodnocení výzkumu

CZELO

Dne 2. června 2021 vydal Výbor pro Evropský výzkumný prostor (ERAC, European Research Area and Innovation Committee) novou zprávu Triangle Task Force’ Guideline Paper on ‘Research evaluation in a context of Open Science and gender equality. Ta obsahuje pokyny k provedení změn v procesu a metodách hodnocení, a to tak, aby byly v souladu s principy otevřené vědy a rovnosti pohlaví. Cílem této zprávy je zajistit takové zavedení principů otevřené vědy, které současně podporuje genderovou rovnost a řeší i další nerovnosti spojené se současnými systémy hodnocení. Z dlouhodobého hlediska by pak měly být otevřená věda a rovnost pohlaví považovány za běžnou a samozřejmou součást výzkumných aktivit.

Zpráva se věnuje šesti obecným principům, které jsou pro dosažení takového hodnocení považovány za ústřední – např. Odpovědný postoj v hodnocení výzkumu, Prosazování inkluzivity a kolektivní účasti v tvorbě otevřené vědy a politiky hodnocení výzkumu, Podpora transparentnosti a důvěryhodnosti v rámci uplatňování principů otevřené vědy a rovnosti pohlaví v hodnocení výzkumu atd. Zpráva současně informuje o situaci ve vybraných zemí EU a uvádí příklady osvědčených postupů využívaných v těchto evropských zemích a jejich výzkumných institucích. Dokument rovněž poskytuje rozsáhlý a rozmanitý seznam odborné literatury k tématu otevřené vědy a genderové rovnosti. 

Více informací naleznete přímo ve zprávě samotné dostupné online