V Krakově se uskutečnil třetí Slovanský seminář

eTwinning

Ve dnech 14.-17.10.2021 se v Krakově uskutečnilo již třetí setkání slovanských učitelů. Seminář „Kreatywna edukacja medialna z eTwinning” proběhl tentokrát v režii polského Národního podpůrného střediska pro eTwinning a zúčastnili se ho učitelé středních škol z České republiky, Polska a Slovenska. Klíčovým tématem byla mediální gramotnost, která je nejen prioritou letošního roku, ale i pevnou součástí všech vzdělávacích programů.

Zajímavou prezentací „Edukacja medialna i dezinformacia“ uvedla paní Beata Zwierzyńska všechny účastníky do tématu. Velice zajímavou a inspirativní částí semináře byly příklady dobré praxe, kdy zkušení učitelé – ambasadoři ze všech tří zemí – představili své úspěšné projekty.

Učitelé se v mnoha workshopech seznámili s portálem eTwinning, profilem eTwinning Live i virtuální třídou TwinSpace. Dozvěděli se, jak si najít partnery pro projekt, naučili se metodiku projektu a jak ho realizovat. Nedílnou součástí semináře bylo i seznámení se s bezpečností práce v portálu eTwinning a s nástrahami internetu a různých digitálních technologií.

Hlavním cílem setkání bylo navázání přátelství a projektové spolupráce mezi učiteli slovanských zemí. A to se rozhodně podařilo! Všichni učitelé se zapojili a vytvořili nové eTwinningové projekty, na kterých budou dále pracovat se svými žáky.

Nutno dodat, že komunikace v národních jazycích všechny obohatila a dodala odvahu učitelům, kteří by rádi spolupracovali s evropskými partnery, ale angličtina je pro ně nebo jejich žáky významnou bariérou. Celý seminář ukázal, jak příjemné je setkávání mezi zeměmi, které sdílí slovanský jazykový základ, mají společnou historii a kulturní rysy.

Přejeme všem učitelům úspěšnou spolupráci a těšíme se na další zážitky.