Týden webinářů a workshopů byl úspěšný

On-line akce se během pěti dnů zúčastnilo více než 500 učitelů a pracovníků z oblasti školního vzdělávání.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning uspořádalo od 1. do 5. února 2021 „Follow up 2020 – Webinar and Workshop Week“. Akce se uskutečnila na základě pozitivních ohlasů účastníků na podzimní cyklus webinářů eTwinning a workshopů na konferenci SchooLink, která proběhla on-line na začátku prosince loňského roku. Vyslyšeli jsme prosby účastníků a ty nejúspěšnější workshopy a webináře jsme zopakovali na začátku února. 

V průběhu pěti dnů proběhlo 12 workshopů a webinářů, které vedli ambasadoři eTwinning, školitelé ERASMU+ i externí odborníci.

Workshopy a webináře byly na různá, velice pestrá témata:
•    Rozvoj informatického myšlení
•    Jazykové aktivity na dálku
•    Rozvoj klíčových kompetencí
•    Internacionalizace v praxi
•    Rozvoj čtenářských dovedností
•    Erasmus+ 2021-2027
•    Kreativita
•    Individualizace výuky
•    Nápady na smysluplné využívání ICT
•    Aktivní týmová spolupráce
•    Polytechnické vzdělávání - dílny pro 21. století
•    Využití mobilních dotykových technologií

Na workshopech a webinářích se prezentovalo více jak 500 učitelů a pracovníků různých institucí z oblasti školního vzdělávání, kteří mají zájem o novinky v oblasti online aktivit a mezinárodní spolupráce. 

A co o webinářích a workshopech řekli účastníci?

„Dokonce i online forma mi vyhovovala a považuji ji za výhodnou v tom, že dopad je mnohem větší než u prezenčních aktivit, kde je počet účastníků limitován prostory.“

„Byla jsem se vším spokojená. Workshop přesně splnil má očekávání.“

„Úroveň workshopu byla vysoká. Dozvěděla jsem se přesně to, co jsem potřebovala a způsobem, který mi vyhovoval.“ 

Aktuální nabídku aktivit a akcí Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS) naleznete na webu eTwinningu v záložce Akce pro učitele.