Třetí společné prohlášení ministrů posílí vědeckou spolupráci v arktické oblasti

CZELO

Dne 9. května podepsala Evropská unie spolu s 25 státy, mj. Kanadou, Čínou, Indií, Koreou, již třetí společné prohlášení ministrů o posílení spolupráce v oblasti vědy o Arktidě. Prohlášení podepsala i Česká republika. Stalo se tak během dvoudenního setkání ministrů pro vědu o Arktidě, tzv. Knowledge for a sustainable Arctic, v letošním roce spoluorganizované Japonskem a Islandem. Setkání ministrů pro vědu o Arktidě se koná vždy jednou za dva roky a jeho cílem je posílit vědeckou a výzkumnou spolupráci v této oblasti, a to na principech inkluzivity – zapojit jak arktické země, tak původní obyvatele této oblasti, ale i země mimo arktickou oblast. Letošního setkání se zúčastnili zástupci šesti organizací původních obyvatel, např. Saami Council, Inuit Circumpolar Council.   

Prohlášení si klade za cíl zaměřit se mimo jiné na pozorování a sdílení dat, lepší pochopení a predikci změn arktického ekosystému a jeho celosvětového dopadu, na přípravu nové generace prostřednictvím vzdělávání a budování kapacit.

Co se týče EU, poslední politika EU pro Arktidu (EU Artic policy) byla přijata v dubnu 2016, přijetí obnovené politiky se očekává v říjnu tohoto roku.