Study visit v Itálii očima účastnice. Inspirace italským Eurodeskem

Nikola Pavlůsková, Eurocentrum Brno

Eurodesk

Delegace složená z vítězů Eurodesk Awards ČR měla na začátku července možnost načerpat motivaci a inspiraci od italských kolegů.

Italové by se od nás mohli v ledasčem učit, tentokrát to byl ale právě italský Eurodesk, který inspiroval českou sekci k vytvoření vlastní národní soutěže Eurodesk Awards. V rámci ní měli regionální partneři Eurodesku možnost přihlásit své uskutečněné projekty, které se věnovaly mladým lidem a jejich možnostem (nejen) v zahraničí, a zapojit se tak do nové národní soutěže.  Z oceněných projektů pak vznikla značně nesourodá skupina z různých koutů republiky (konkrétně zástupci Eurocenter Brno, Liberec, Ústí nad Labem a Karlovy Vary, dále zástupce organizace EUTIS, Farní charity Litomyšl a v neposlední řadě také zástupci Eurodesku ČR), která za odměnu vyrazila čerpat inspiraci k italským kolegům do Cagliari, hlavního města Sardinie. 

Vítejte v Cagliari, městě zalitém sluncem 

Úvodní střet Středoevropanů s italským lifestylem přichází hned první ráno s vidinou čerstvého croissantu a pravé italské kávy. Jak jsme se přesvědčili během 45 minut čekání na dva freshe s ledem a pár croissantů, italské tempo je „vražedné“ a rčení „spěchej pomalu“ nabírá na Sardinii úplně nový význam. Jako správní účastníci study visit se tak (s menším sebezapřením) přizpůsobujeme italskému tempu a po úvodním seznámení se s městem a kontrolou pláže se dostáváme k prvnímu dni oficiálního programu.  

Eurodesk v Sardinii 

První den programu zahajujeme v koordinační kanceláři italského Eurodesku. Ten má své hlavní sídlo právě v Cagliari, na což jsou místní náležitě hrdí. Po velmi milém přivítání a představení všech účastníků se dozvídáme zajímavé informace o fungování Eurodesku v Itálii, o Sardinii obecně a také o množství regionálních partnerů v okolí, které se chystáme v následujících dnech navštívit. Jako první se přímo v kanceláři setkáváme se zástupci organizace Malik z centrální Sardinie, která nám přibližuje svou činnost i specifika jejich práce v centrální oblasti ostrova. Po kávě se autobusem přesouváme do tzv. Monserratoteca v městečku Monserrato, kde se seznamujeme s místními partnery Eurodesku (Municipality of Monserrato a Centrum mládeže Sestu) a dozvídáme se o velmi zajímavém přístupu k oslovování mládeže.

Na návštěvě v italském Eurodesku. Foto: Nikola Pavlusková
Na návštěvě v italském Eurodesku. Foto: Nikola Pavlusková

Druhý den bereme snídani s sebou a vyrážíme vlakem do městečka Iglesias na setkání se zástupci místního Informačního centra, kde máme mj. možnost si popovídat s mladými studenty, kteří v Cagliari studují. K našemu překvapení život na Sardinii z pohledu mladého člověka nehodnotí tak pozitivně, jak bychom jakožto nadšení turisté očekávali. Po plodné debatě s radostí přijímáme pozvání k návštěvě dolů v Porto Flavia a přesouváme se autobusem na nádherné pobřeží, kde se účastníme komentované prohlídky dnes již nefunkčního hornického dolu, který nesloužil jako klasický důl, ale spíše jako přístav. Po prohlídce a návštěvě známé pláže Masua vyrážíme za zvuku tradičních italských i českých písní autobusem zpět.  

Třetí den míříme do místního Veřejného centra zaměstnanosti, kde se setkáváme se zástupci agentury ASPAL, EURESu a také místního Úřadu práce, kteří nám přibližují specifika pracovního trhu na Sardinii, zejména v kontextu mladých lidí. V rámci programu pak v podvečer vyrážíme na komentovanou prohlídku města s Valentinou, koordinátorkou italského Eurodesku. Ta nám představuje jednotlivé části města a odhaluje zajímavou historii ostrova, včetně zajímavostí o historických osobnostech, o tom, proč se dlouhodobě diskutuje o svržení sochy bývalého panovníka na hlavním náměstí nebo o tom, proč Sardiňané nemají v lásce Američany.

Závěrem study visit se účastníme společné večeře a ráno plni zážitků a inspirace balíme kufry a vyrážíme směr Česko – nutno podotknout, že právě včas, těsně předtím, než přichází letní italská vlna veder.

Foto: Nikola Pavlusková
Foto: Nikola Pavlusková

Speciální poděkování

Tímto bychom za celou skupinu rádi poděkovali všem italským regionálním partnerům, kteří nás přivítali ve svých prostorách a zejména pak zástupcům italského Eurodesku, jmenovitě skvělé Valentině, za přípravu celého inspirativního programu a také skvělé zážitky, které nám připravili. Speciální poděkování pak patří Pavlíně Macounové, národní koordinátorce Eurodesku ČR, která pro nás výjezd zajistila, společně jej s námi přežila a zároveň nás v našich aktivitách dlouhodobě podporuje a inspiruje.