STUDY IN ACAdemy – ohlédnutí za rokem 2020 a s příslibem do 2021!

Klára Tonková, Study in the Czech Republic

Study in Czechia Vzdělávání

STUDY IN ACAdemy, série webinářů zaměřujících se na zdokonalování znalostí a dovedností v oboru online mezinárodního marketingu a náboru studentů byla ukončena v roce 2020 s úspěchem. Tří webinářů, které se konaly postupně v říjnu, listopadu a prosinci 2020 se dohromady zúčastnilo téměř 150 zástupců českých vysokých škol. Na každý webinář jsou vybráni mezinárodní řečníci, špičky ve svém oboru, kteří předávají své zkušenosti účastníkům, aby ti poté mohli aplikovat své nově nabyté znalosti v marketingových a náborových strategiích jednotlivých škol, které zastupují.

První webinář byl obecnější, na téma Strategizing international marketing and student recruitment. Vybrané řečnice představily koncept cesty studenta a důležitost dat pro vysoké školy. Druhý webinář byl koncipovaný více prakticky a zaměřil se na nástroje online mezinárodního marketingu a náboru pro region JV Asie. Zde naši řečníci prezentovali úspěšnost jednotlivých marketingových nástrojů a jejich vliv na nábor mezinárodních studentů. Třetí webinář šel dál ve šlépějích toho předcházejícího, byl prakticky zaměřený, tentokrát s důrazem na region zemí bývalého SSSR. Další dvě řečnice se i zde velmi podrobně zaměřily na funkčnost jednotlivých marketingových nástrojů a jejich účinky. Na každém z webinářů byli účastníci po určitou dobu rozděleni do menších skupinek, kde měli možnost prodiskutovat nově získané informace v reálném prostředí českých vysokých škol. Q&A na konci každého webináře je samozřejmostí.

Tím to ale samozřejmě nekončí! Online akademie se vrací zpět i v novém roce 2021. Ze začátku roku se zaměří na online mezinárodní marketing a nábor studentů v Latinské Americe, to Vám může prozradit již nyní. A co Vás čeká dál? Dalších 5 webinářů v průběhu celého roku 2021. Bližší informace budeme prozrazovat postupně.

V případě otázek se prosím obraťte na klara.tonkova@dzs.cz