Přes dvacet účastníků školení EAIE se vzdělávalo v oblasti práce se zahraničními absolventy

Lucie Matějková , Study in the Czech Republic

Study in Czechia Vzdělávání

Zpráva ze čtvrtého interního školení pro zástupce českých vysokých škol působících v oblasti mezinárodních vztahů

Dům zahraniční spolupráce (DZS) připravil čtvrté interní školení pro zástupce českých vysokých škol, kteří pracují v oblasti mezinárodních vztahů a zajímají se o další rozvoj internacionalizace v rámci své instituce.

Vzdělávací akce proběhla 2.-3. prosince 2020 a byla organizována ve spolupráci s Evropskou asociací pro mezinárodní vzdělávání (EAIE), která v rámci EAIE Academy poskytuje vzdělávací semináře zaměřené na konkrétní témata v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. 

Tato akce navázala na tři předchozí školení, která se zabývala následujícími tématy: Základy rozvoje strategického plánu internacionalizace, internacionalizace doma a spolupráce s agenty na náboru studentů. Stejně jako u těchto předchozích událostí, i tentokrát jsme se snažili vyhovět aktuálním potřebám českých vysokých škol, které vyplynuly z diskusí na společných pravidelných jednáních českých vysokých škol v rámci Kontaktní sítě Study in the Czech Republic

4. cílené EAIE školení  

Letošní interní EAIE školení bylo zaměřeno na práci se zahraničními absolventy, jak již naznačuje samotný název akce - „Práce s absolventy od A do Z – začlenění vztahů s absolventy do strategie Vaší univerzity“. Cílem školení bylo dosáhnout následujících výsledků: 

  • Pochopení vzniku a vývoje práce s absolventy v USA, Evropě i mimo ni.  
  • Porozumění přínosu práce s absolventy k obecným cílům univerzit.
  • Naučit se jak ovlivňovat rozhodovací orgány v instituci a přesvědčit je, aby přidělily (větší) prioritu i více zdrojů na práci s absolventy.  
  • Rozvoj portfolia mezinárodních aktivit a projektů absolventů, které přispívají k celkové strategii českých vysokých škol. 

EAIE 1

Den první  

13:30–15:35 Úvod do práce s absolventy v globálním kontextu 

Školitelé krátce představili vývoj práce s absolventy a nejnovější trendy v oboru, rovněž vysvětlili, proč má oblast vztahů s absolventy strategický význam pro vzdělávací instituce a uvedli 4 fáze cyklu budování vztahů s absolventy. Po prvním bloku následoval skupinový úkol, během něhož všichni účastníci diskutovali na téma „absolventi jakožto strategický zdroj pro své instituce“

 

EAIE 2

15:50–18:00 Cyklus budování vztahů s absolventy a virtuální sdílení  

Účastníci byli seznámeni s cyklem budování vztahů mezi univerzitou a jejími absolventy a den zakončili virtuálním sdílením mezi všemi účastníky, školiteli a organizátory prostřednictvím platformy Gatherly. 

EAIE 3

Den druhý 

14:00–17:00 Hledání „zázračného řešení“  

Během druhého dne se účastníci ještě více ponořili do budování vztahů s absolventy, použili Impact-Effort Matrix a řešili případy a výzvy z reálného života, které poskytli školitelům před zahájením akce. Na konci dne proběhlo další skupinové zamyšlení, kde měli všichni účastníci možnost obhájit si své vlastní koncepty prezentací před modelovým panelem vedoucích zástupců univerzity. Seminář skončil skupinovou diskusí, po které následovalo společné zakončení a rozloučení. 

EAIE 4

Online školení se zúčastnilo celkem 25 zástupců českých univerzit pod vedením odborníků z oboru, Serge Sycha a Jan Geertse. Účastníci si  ze školení odnesli mnoho inspirativních nápadů na přípravu a rozvoj práce s absolventy českých univerzit.  

Pokud se chcete dozvědět více o zapojení absolventů, ponořte se do těchto blogových příspěvků Serge Sych.  

Rádi bychom všem poděkovali za vytvoření bezpečného prostoru pro učení a sdílení znalostí a EAIE za přizpůsobení se a převedení této akce z fyzického do virtuálního prostředí. Těšíme se, až příští rok opět přivítáme prvotřídní mezinárodní odborníky a zástupce českých univerzit na interním školení EAIE, snad již formou tradičního osobního setkání.