STUDY IN academy: in-house training jako první fyzická akce tohoto druhu po pandemii

Klára Tonková, Study in the Czech Republic

Study in Czechia

23 zástupců z 11 českých vysokých škol se zúčastnilo našeho tréninku na téma Teaching in English.

STUDY IN academy, série webinářů pro zástupce českých vysokých škol zaměřující se na školení v rámci témat jako jsou digitální marketing, nábor a internacionalizace, se poprvé od svého vzniku v zimě 2020 stala na chvíli fyzickou a přenesla se z online prostředí do prostor Domu zahraniční spolupráce (DZS).

STUDY IN academy pod záštitou iniciativy Study in the Czech Republic (STUDY IN) se ke konci června zaměřila na téma Teaching in English: from institutional strategy to language support a společně s European Association for International Education (EAIE) vytvořili dvoudenní fyzický trénink pro zaměstnance českých VŠ, kterého se účastnilo 23 zástupců z 11 českých vysokých škol. Tréninkem provázeli dva řečníci, Esko Koponen a Jennifer Valcke, kteří předali účastníkům nejen své bohaté znalosti z oboru, ale vytvořili trénink tak, že i přes téměř 30ti stupňové horko si ho účastníci velmi pochvalovali a vyzdvihli především jeho interaktivní část.

STUDY IN academy si přes prázdniny také bere pár dní volna a znovu se plně, zpět v online prostředí webinářů, rozjede s novým akademickým rokem na přelomu září/října 2022. Další fyzická verze academy se plánuje na rok 2023.

STUDY IN academy: in-house training