The structure of the European education systems – 2023/2024

Eurydice

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

Zajímá vás, jak dlouho v zemích zapojených do programu Erasmus+ trvají jednotlivé úrovně od preprimárního po terciární vzdělávání? Či zda v novém školním/akademickém roce nedošlo ke změnám? Neváhejte nahlédnout do nového vydání pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems 2023/2024: schematic diagrams.

Obrázek studie The structure of the European education systems – 2023/2024