Stipendia a další nabídky pro vysokoškolské studenty, absolventy a pedagogy. Akce a termíny v srpnu

Studijní pobyty letní školy

V červnu dokončila Akademická informační agentura (AIA) poslední výběrová řízení
ke stipendijním pobytům, které proběhnou v nadcházejícím akademickém roce. V současnosti již připravujeme přehledy nabídek na akademický rok 2023/2024, zveřejněny budou začátkem září na stránkách AIA ve vyhledávači stipendií a v souhrnném katalogu.

Další stipendia

Stipendijní program COPERNICUS, Německo: Program COPERNICUS poskytuje studentům práva, ekonomiky, sociálních a společenských věd stipendia pro jednosemestrální pobyty
v Berlíně a Hamburgu. Podmínkou je ukončený minimálně druhý ročník studia. Přihlášky
k pobytům začínajícím v dubnu 2023 je možné zasílat do 1. září. Stručný přehled nabídky
je k dispozici na stránkách AIA, podrobné informace a online přihlášku naleznete
na stránkách programu COPERNICUS.

Studijní a výzkumné pobyty na Tchaj-wanu: Mezinárodní visegrádský fond Ministerstvo vědy a technologií Tchaj-wanu nabízí studijní a výzkumné pobyty v délce 1–10 měsíců
pro studenty DSP, odborné asistenty a postdoktorandy zejména v oborech nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia. Více informací naleznete v přehledu na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního visegradského fondu.

MIB School of Management v Terstu, Itálie: MIB nabízí 50 % slevu na školném v rámci studijního programu “MBA in International Business”. Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti managementu, ekonomiky, matematiky, nebo v technických či přírodovědných oborech, minimálně tříletá pracovní zkušenost a dobrá znalost angličtiny (B2). O stipendium, spočívající v částečném odpuštění školného, je možné žádat do 5. srpna. Podrobné informace nalezete na stránkách školy.

Kanada: Zájemci z řad studentů a akademiků o výjezd na stipendijní pobyt do Kanady mohou využít rozcestník na webových stránkách MŠMT, který na základě informací kanadského velvyslanectví nabízí přehled různých možností financování studijních a výzkumných pobytů. Bližší informace a podmínky pro získání stipendia naleznete na stránkách jednotlivých programů či nadací.

Nabídky pro samoplátce

STARMUS VI. – globální festival vědecké komunikace a umění v Jerevanu: Letošní
VI. ročník festivalu STARMUS proběhne letos 5.–10. září v arménském Jerevanu. Festival je platformou setkání špičkových vědců, hudebníků a astronautů světové úrovně. Cílem festivalu je podpořit vědeckou komunikaci a interdisciplinární spolupráci a přibližovat vědu mladým generacím. V rámci festivalu proběhnou přednášky, fóra, vědecké diskuse, umělecké a hudební akce a vědecké tábory pro studenty. Podrobné informace včetně programu a aktuálního seznamu hostů naleznete na stránkách festivalu. Vstupenky na festival je možné zakoupit přes stránky festivalu, studenti mají slevu.

Stage Malta: Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách 
Stage Malta. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

Institut pro mír a dialog – školící programy: Institut pro mír a dialog (IPD) se sídlem
v Basileji nabízí tříměsíční neuniverzitní školící program zaměřený na získání dovedností v souvislosti s řízením, HR, projektovým managementem, ale také v oblasti budování míru, mediace a alternativního řešení sporů. Moduly probíhají v zimním a v letním semestru. Přihlášky na zimní semestr přijímá IPD do 10. srpna. Více informací naleznete v přehledu 
a na stránkách IPD.

Pracovní stáže v USA pro samoplátce – New York & Washington, D.C.: Americká 
University of Oregon (OU) nově nabízí studentům zahraničních vysokých škol pracovní stáže v New Yorku a Washingtonu. Stáže je možné realizovat také virtuální formou. Bližší informace včetně výše poplatků naleznete v letáku programu a na stránkách OU, s dotazy kontaktujte paní Li-Hsien Yang na oepcontact@uoregon.edu.