Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol. Akce a termíny v prosinci 2022

Akce

Informační webinář pro zájemce o stipendia programu Barrande

Stipendijní program Barrande je zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie. Partneři programu pořádají pro studenty na konci magisterského studia a doktorandy webinář věnovaný praktickým radám pro úspěšné sepsání kvalitních žádostí, webinář poskytne také prostor pro dotazy zájemců. Akce pro studenty z českých VŠ se proběhne 7. prosince 2022 od 11 hod., odkaz na připojení k webináři obdrží pouze registrovaní zájemci.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

V září zveřejnila AIA nabídky stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024. Přehledy nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, v souhrnného katalogu na stránkách AIA.

Francie, Barrande – pobyty pro studenty DSP 

Stipendia pro výzkumné pobyty studentů DSP ve Francii pod vedením francouzského školitele

 • stáže v délce 1 až 3 měsíce

 • doktorské studium pod dvojím vedením (cotutelle)

Bližší informace: stránka programu
Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz.
Termín pro podání přihlášek: 12. únor 2023

Stipendijní nabídky pro vybrané VŠ – rozpis kvót

MŠMT každoročně přiděluje vybraným veřejným VŠ v ČR určitý počet míst pro stipendijní pobyty v zahraničí. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z dané VŠ. Přehled VŠ,
které získaly kvóty na stipendijní místa pro akademický rok 2023/2024, naleznete v nedávno zveřejněném rozpisu kvót.
V rámci kvót jsou nabízeny stipendia pro studijní a výzkumné pobyty a letní školy. Žádosti
o tato stipendia přijímají zahraniční oddělení vysokých škol s přidělenými místy.
POZOR NA TERMÍNY: níže uvedené termíny platí pro VŠ. Vzhledem k tomu, že VŠ provádí před tímto datem předvýběr uchazečů, interní termíny pro uchazeče bývají stanoveny na dřívější datum. Je proto potřeba, aby si zájemci ověřili termín podávání přihlášek na rektorátu dané VŠ.

Čína – studijní pobyty pro studenty oboru sinologie (BSP, MSP, DSP)

Počet míst: Univerzita Karlova 7, Masarykova univerzita 3, Univerzita Palackého v Olomouci 6
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín uzávěrky pro VŠ: 30. prosinec

Chorvatsko – letní kurzu chorvatského jazyka v roce 2023

Počet míst: Univerzita Karlova 1, Masarykova univerzita 2
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín uzávěrky pro VŠ: 12. prosinec

Egypt – studijní pobyty pro studenty arabštiny (BSP a MSP)

Počet míst: Univerzita Karlova 4, Západočeská univerzita v Plzni 1
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín uzávěrky pro VŠ: 9. prosinec

Severní Makedonie – letní kurzy makedonštiny v roce 2023

Počet míst: Univerzita Karlova 2, Masarykova univerzita 2
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín uzávěrky pro VŠ: 9. prosinec

Švédsko – letní seminář švédštiny v roce 2023

Počet míst: Univerzita Karlova 2, Masarykova univerzita 1
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín uzávěrky pro VŠ: 9. prosinec

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Stipendia pro studenty a vyučující všech veřejných VŠ v ČR. Přihlášky přijímá AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na e-podatelna@dzs.cz.

Albánie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP - 2 až 9 měsíců
 • Výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele - max. 1 měsíc
 • Letní škola albánského jazyka v září 2023 – 1 měsíc

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

Bulharsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP - 2 až 9 měsíců
 • Studijní, výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – 1 až 3 měsíce
 • Letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele-filology v roce 2023 – 3 týdny

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

Čína – pobyty pro studenty jiných než sinologických oborů

Stipendium je určeno přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 19. prosinec

Egypt – pobyty pro studenty DSP, pedagogy a vědce

 • Studijní pobyty pro studenty DSP – max. 10 měsíců
 • Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce - 1 až 5 měsíců

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 9. prosinec

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 9 měsíců
 • Výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – max. 1 měsíc
 • Jazykově a oborově zaměřené letní školy pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2023 – max. 1 měsíc

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

Izrael – letní školy

 • letní kurzy hebrejštiny v roce 2023 pro studenty a pedagogy

Věkový limit: 35 let
Termín pro podání přihlášek: 29. prosinec
Bližší informace: přehled nabídky brzy ve vyhledávači stipendií AIA

Lotyšsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
 • Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – do 1 měsíce
 • Tematicky a oborově zaměřené letní školy v AJ pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2023
  – 1 měsíc

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

Maďarsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

 • studijní pobyty v rámci BSP a MSP – 5 měsíců
 • studijní pobyty v rámci DSP – max. 9 měsíců
 • delším výzkumné pobyty pro VŠ učitele – 1 až 3 měsíce
 • krátké výzkumné pobyty pro VŠ učitele – 1 až 2 týdny
 • letní kurzy maďarštiny v roce 2023 pro studenty a pedagogy – 1 měsíc

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávač stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 3. prosinec

Mongolsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP a MSP – 2 až 9 měsíců
 • Studijní pobyty pro studenty DSP – 2 až 9 měsíců
 • Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – max. 1 měsíc
 • Letní škola pro mladé mongolisty pro VŠ studenty v roce 2023 – 1 měsíc

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

Německo –  DAAD – pobyty pro studenty, pedagogy a vědce

DAAD obnovila nabídku stipendií pozastavených v předchozím akademickém roce.
Nyní je opět možné ucházet se o stipendia pro:

 • krátké pobyty pro absolventy MSP, studenty DSP, postdoktorandy a vědecký dorost
 • výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy a vědce
 • nová pozvání pro bývalé stipendisty (alumni)

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 16. leden 2023

Rumunsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

 • Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 9 měsíců
 • Studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele – max. 1 měsíc

Termín pro podání přihlášek: 30. prosinec

 • Letní kurzy rumunštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2023 - 1 měsíc

Termín pro podání přihlášek: 31. leden 2023
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Řecko – pobyty pro pedagogy

 • Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v roce 2023 – 7 dní

Termín pro podání přihlášek: 12. leden 2023
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Severní Makedonie – pobyty pro studenty, pedagogy a vědce

 • studijní a přednáškovým pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky – max. 10 dnů
 • studijním pobytům pro studenty BSP, MSP, DSP – min. 2 měsíce

Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA
Termín pro podání přihlášek: 9. prosinec

Další programy

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Hudební kurzy „El Ángel Vive“ pro hudebníky a studenty hudby

Argentinský hudebník a skladatel Marcelo Rodríguez Scilla zavítá v roce 2023 se svým souborem v rámci světového turné i do ČR. Během turné bude zájemcům nabízet tříhodinové kurzy, tzv. Master Class. Zúčastnit se mohou profesionální hudebníci i studenti hudby. S případnými dotazy je možné kontaktovat Terezu Kalkusovou z Oddělení bilaterální spolupráce Ministerstva kultury ČR na tereza.kalkusova@mkcr.cz.

Soutěž pro mladé klavíristy: International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023  

Velvyslanectví České republiky v SRN informuje o mezinárodní soutěži pro mladé klavíristy „International Telekom Beethoven Competition Bonn 2023“. Soutěž má prostřednictvím děl Ludwiga van Beethovena přispět k propagaci výjimečně nadaných mladých klavíristů a napomoct jejich kariérnímu růstu. Bližší informace naleznete na stránkách soutěže.

Konsorcium ENODISE: Soutěž pro studenty leteckého inženýrství

ENODISE, podpůrný projekt Karmanova ústavem dynamiky tekutin, vyhlašuje soutěž pro studenty MSP v oboru letecké inženýrství. Do soutěže se může zapojit 10 týmů o čtyřech až šesti členech. Bližší informace naleznete na stránkách projektu ENODISE. Registrace probíhá do 31. března 2023 zasláním potřebných údajů na enodise@h2020.eu. Termín pro dodání návrhů: 31. srpna 2024

Nabídky pro samoplátce

Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.