Staňte se členem řídícího výboru koalice pro reformu hodnocení výzkumu

CZELO

Termín pro podání přihlášek je 17. listopadu 2022.

Koalice pro reformu hodnocení výzkumu (CoARA) hledá předsedu, místopředsedu (místopředsedy) a další členy řídícího výboru CoARA. Řídící výbor bude odpovědný za celkový dohled, strategii, pracovní plán a udržitelnost koalice CoARA.

 CoARA je koalicí organizací financujících výzkum a organizací provádějících výzkum, které se podpisem dohody o reformě hodnocení výzkumu zavázaly provádět změny v hodnocení výzkumu a vzájemně se podporovat a učit se od sebe.

Dne 1. prosince 2022 proběhne online ustavující shromáždění (první valné shromáždění CoARA) na kterém budou kandidáti na výše uvedené pozice představeni a bude se o nich hlasovat.

Nominace na uvedené pozice může předložit jakákoliv potenciální členská organizace CoARA, přičemž nominovaný kandidát musí být někdo ze  zaměstnanců nebo jakákoliv jiná osoba, se kterou má daná instituce smluvní vztah. Za způsobilé budou považovány pouze nominace od organizací, které do 17. listopadu podepíšou Dohodu o reformě hodnocení výzkumu a jejichž členství v CoARA bude potvrzeno od  ustavujícího shromáždění. Více informací naleznete na webu CoARA.