Společný podnik pro čistý vodík nabízí pomoc při vývoji projektů

CZELO

Iniciativa je zaměřena na kohezní země, kterým nabídne asistenci při vývoji projektů zaměřeným na palivové články a vodík.

Úspěšní žadatelé obdrží podporu od projektových manažerů a konzultantů, kteří pracují v oblasti čistého vodíku v nejrůznějších projektech po celé Evropě. Zároveň budou všichni žadatelé pozvání ke sledování výsledků celé iniciativy. 

První etapa žádostí, která se skládá z vyjádření zájmu, má uzávěrku 10. října, registraci žádostí můžete podávat na stránkách H2 Regions. 

Celá iniciativa bude také podpořena infodnem, na kterém budou 15. září představeny doporučení ke správnému vyplnění registrace a příklady dobré praxe z podobně podpořených projektů.  

Doposud obdržely financování v rámci Společného podniku pro čistý vodík pouze země západní Evropy. Z tohoto důvodu nyní nabídne partnerství pomoc při vývoji projektů zejména kohezním zemím. Koncept projektu musí používat jako hlavní zdroj pro výrobu vodíku elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo bio-surovin. 

Dokumentace s potřebnými informacemi je k dispozici v tomto odkazu.