Rada přijala postoj k Horizontu Evropa

CZELO

Dne 16. března 2021 přijala Rada v prvním čtení postoj k Horizontu Evropa, tj. víceletému rámcovému programu EU pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Stalo se tak v návaznosti na dohodu s Evropským parlamentem, které bylo dosaženo loni v prosinci a která vytvořila podmínky k tomu, aby bylo navržené nařízení zavádějící program Horizont Evropa rychle přijato ve druhém čtení.

Nařízení stanovuje strukturu a cíle programu, jeho rozpočet, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování. Požaduje, aby 35 % výdajů na akce financované v rámci tohoto programu přispívalo k dosažení cílů v oblasti klimatu. Upravuje rovněž mezinárodní spolupráci mezi EU a třetími zeměmi v oblasti výzkumu a inovací.

V souladu s politickou dohodou dosaženou mezi spolunormotvůrci loni v prosinci se očekává, že Evropský parlament schválí postoj Rady v prvním čtení v dubnu 2021. Nařízení pak bude považováno za formálně přijaté. Použije se zpětně ode dne 1. ledna 2021.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady Evropské unie.