Program Digitální Evropa - infoden k nové výzvě

CZELO

Přečtěte si zápis z infodne k výzvě pro specializované vzdělávací programy a podejte žádost.

V říjnu proběhl informační webinář k programu Digitální Evropa, a to k výzvě pro Specializované vzdělávací programy v klíčových kapacitních oblastech (Specialised Education Programmes or Modules in Key Capacity Areas).  

Cílem výzvy je podpora rozvoje talentů v oblasti digitalizace, jednak prostřednictvím bakalářských a (navazujících) magisterských programů, ale také prostřednictvím multidisciplinárních kurzů určených pro odborníky z jiných oborů než ICT. Výzva by tímto měla reagovat na aktuální situaci v Evropě, kdy velké množství firem čelí nedostatku ICT specialistů na trhu práce. Zároveň, spolu s dalšími evropskými iniciativami, výzva napomáhá naplnění cílů Evropské digitální dekády.  

Žádosti je možné podávat prostřednictvím portálu FTOP do 24. ledna 2023.  

Zápis kanceláře CZELO z informačního webináře najdete na našem webu. V zápise jsou také k dispozici odkazy na záznam infodne, prezentace a Dokument k výzvě (Call for proposals), který specifikuje veškeré podrobnosti této výzvy.