Probíhá kampaň „Tour des Capitales“ zaměřená na podporu zásad zhodnocování znalostí

CZELO

V rámci kampaně proběhne v Praze zahajující konference s názvem „Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation“.

V návaznosti na Doporučení Rady o hlavních zásadách zhodnocování znalostí, které bylo přijato během předsednictví ČR v Radě EU dne 2. prosince 2022, vydala Evropská komise dva Kodexy dobré praxe, které mají Doporučení Rady podpořit.  

V návaznosti na to spouští Evropská komise osvětovou kampaň „Tour des Capitales“, která je zaměřená na podporu zásad zhodnocování znalostí a má za cíl zvýšit povědomí o této problematice. Kampaň by také měla otevřít a podpořit debatu například o tom, jak efektivně přenést výsledky výzkumu do produktů, služeb a politik.  

V rámci kampaně proběhne v Praze zahajující konference s názvem „Awareness Raising Campaign on Knowledge Valorisation“, jelikož se Česká republika stala první hostitelskou zemí. Akce je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Domem zahraniční spolupráce, Technologickou agenturou ČR a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace a uskuteční se 18. dubna prezenční formou v Profesním domě na Malostranském náměstí. Registraci a další informace týkající se konference naleznete na webu Technologické agentury ČR.  

Kodex správné praxe pro inteligentní využívání duševního vlastnictví je určen pro všechny aktéry z oblasti výzkumu a inovací a má za cíl zvýšit dopad výsledků do výzkumu a inovativních technologií a zároveň urychlit využívání znalostí.  

Kodex správné praxe pro výzkumné pracovníky v oblasti normalizace má za cíl identifikovat osvědčené postupy a pokrývá veškeré technologické oblasti z výzkumu a inovací. Kodex je určen pro všechny aktéry z oblasti výzkumu a inovací, kteří jsou v různých fázích technologické připravenosti (od terminologie a konceptů, po testování a interoperabilitu).  

Další informace týkající se problematiky zásad zhodnocování znalostí naleznete na webu Evropské komise.