Proběhla Evropská konference eTwinning

eTwinning

Ve dnech 28.-30. října proběhla online Evropská konference eTwinning 2021. Tématem roku bylo Media Literacy and Disinformation – making the difference with eTwinning.

Konference tento rok proběhla v online podobě a úvodní slovo bylo možné sledovat živě na platformě YouTube. Součástí konference bylo i předávání Evropských cen eTwinning 2021. Záznam online vysílání úvodních slov a předávání eTwinningových cen je přístupný na YouTube kanálu „eTwinning Europe“. Konference se zúčastnilo více než 500 účastníků ze 44 zemí.

Oficiálně konferenci zahájila Themis Christophidou, generální ředitelka oddělení vzdělávání, mládeže, sportu a kultury Evropské komise. V proslovu zdůrazňovala, že je nutné, aby se občané Evropské unie naučili kriticky pohlížet na média – přesně na tom totiž závisí demokracie. K tomuto pohledu na média je nutné mít také schopnost nahlížet na věc z různých perspektiv – a přesně k tomu je eTwinning perfektní. Jak se lépe naučit kritickému myšlení než diskusí, která přesahuje hranice a která nám může ukázat, jak a proč odlišná média situaci popisují?

Úvodní slovo přednesla novinářka New York Times Zeynep Tufekci, která se zaměřila na téma mediální gramotnosti. Během posledních pár let došlo k výrazné proměně toho, jak lidé provádí výzkum a hledají informace. Dříve bylo běžnou praxí procházet a konzultovat encyklopedie, ale v dnešní době se již celý tento proces přesunul online. Největším problémem tohoto přesunu je to, že informace na internetu mohou být nepravdivé a jako pravda být jen prezentovány. Z tohoto důvodu je klíčové, aby člověk uměl rozeznat vědecký diskurz od nepravd a dezinformací. Problémem je, že se děti ve školách často nejdříve učí, jak být skeptický, a tím je pro ně pak těžší přijít na to, které zdroje jsou důvěryhodné.

Součástí konference bylo více než 40 seminářů, které probíhaly ve třech blocích. Konference byla tematicky velmi rozmanitá, v nabídce byly semináře zaměřené na výuku o konspiračních teoriích, využití únikových her ve výuce, využití pohádek během výuky o sociálních médiích a mnoho dalších.

Během konference mohli účastníci nahlédnout do virtuálního konferenčního sálu, který je veřejně přístupný do konce listopadu 2021. V rámci konferenčního sálu bylo možné si prohlédnout interaktivní výstavu s tématem Mediální gramotnost a dezinformace. Zároveň zde byla také možnost shlédnout jak nahrávku úvodních slov konference, tak i jednotlivá videa oceněných projektů. Také zde bylo možné nahlédnout do knihy s názvem „Výuka mediální gramotnosti a boj proti dezinformací s eTwinningem“, která vznikla v rámci tématu roku a má za cíl nejen informovat učitele i žáky všech věkových skupin o různých aspektech tohoto tématu, ale hlavně je inspirovat praktickými ukázkami eTwinningových projektů a nabídnout jim různé materiály a aktivity.