Přírodní vědy, programování nebo mentoring. Podzimní nabídka online kurzů pro učitele je pestrá

Online kurzy European Schoolnet Academy nabízí možnost vzdělávání bezplatně a z pohodlí domova.

Učíte v mateřské, základní nebo střední škole a chcete se profesně dále vzdělávat? Můžete využít online kurzy European Schoolnet Academy, kde se kromě zajímavých témat seznámíte s kolegy ze zahraničí. To vše bezplatně a z pohodlí domova.

Každý kurz se skládá z několika tematických celků, které jsou otevírány zpravidla v týdenních intervalech. Na konci modulu vyplní účastníci krátký test nebo zveřejní připravenou aktivitu. Po úspěšném absolvování celého kurzu získají elektronický certifikát. Vyžadována je pasivní znalost angličtiny.

Na podzim 2022 jsou připraveny následující kurzy:

STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects

Kurz cílí na učitele mateřských škol, základních a středních škol, kteří se zajímají o přírodovědné předměty, přestože je přímo nevyučují. Představí nápady a konkrétní výukové aktivity, umožňující na příkladech z reálného života využít dovednosti z matematiky a přírodovědných předmětů, které se dají začlenit do nejrůznějších vzdělávacích témat a oblastí. Kurz začíná 12. září a poběží do 19. října.

EU Code Week Bootcamp 2022

Programování, robotika nebo umělá inteligence - to jsou jen některá z témat, kterým se bude kurz věnovat. Dozvíte se v něm více o evropské iniciativě Code Week a možnostech, které nabízí. Získáte tipy na zajímavé aktivity do výuky, ať již s programováním začínáte nebo jste zkušený odborník. Virtuálně se setkáte se stejně naladěnými učiteli, s nimiž budete vzájemně sdílet své nápady a poznatky. Kurz je vhodný pro učitele mateřských, základních i středních škol. Začíná 10. října a poběží do 16. listopadu.

Beyond Networking: School-to-School Mentoring for Digital Innovation

Cílem kurzu je představit modely a strategie, pomocí nichž mohou školy zkušené v oblasti digitálních technologií podpořit ty, které s jejich začleňováním do výuky a učení spíše začínají, a to skrze regionální spolupráci škol nebo profesní online komunity. Kurz vychází ze zkušeností z projektu MenSI, v němž mentoring a vzájemná spolupráce škol v oblasti digitálního vzdělávání pilotně probíhala na zhruba stovce škol ze 6 zemí včetně České republiky. Tento MOOC je vhodný pro učitele a ředitele základních a středních škol, střední článek vzdělávání, ale i odbornou veřejnost. Začíná 17. října a poběží do 23. listopadu.