Připojte se k expertní skupině a ovlivněte budoucí rámcový program pro vědu a výzkum

CZELO

Komise hledá až 15 odborníků, kteří vypracují doporučení pro rámcový program 2028-2034.

Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) vyhlásilo výzvu k podávání přihlášek do expertní skupiny pro průběžné hodnocení programu Horizont Evropa. Cílem skupiny je poskytnout strategická doporučení k maximalizaci dopadu výzkumných a inovačních programů EU na základě průběžného hodnocení programu Horizont Evropa. 

Komise hledá až 15 vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se stanou členy této expertní skupiny. Mezi úkoly skupiny bude patřit hodnocení programu Horizont Evropa, soulad s cíli politik EU a jeho synergie s ostatními programy EU a členských států. Od členů se bude očekávat účast na setkáních, aktivní přispívání do diskuzí a zapojení do přípravných prací. Skupina vypracuje zprávy a doporučení, kterými se bude řídit vývoj příštího rámcového programu (2028–2034). 
 
Vybraní členové budou jmenováni na dobu až 16 měsíců. Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023. Detailní informace k výběrovému řízení do expertní skupiny najdete na stránkách Evropské komise.