Pracovní skupina IGLO pro mezinárodní spolupráci se věnovala vědecké diplomacii

CZELO

Dne 31. května 2021 se kancelář CZELO účastnila setkání pracovní skupiny IGLO pro mezinárodní spolupráci na téma vědecké diplomacie. Ana Elorza Moreno (FECYT) představila příklady dobré praxe ze Španělska, projekt H2020 S4D4C a fungování pracovní skupiny pro oblast vědecké diplomacie Strategického fóra pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC).

Projekt projekt S4D4C („Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování globální výzvy“), financovaný z programu Horizont 2020, byl ukončen koncem dubna 2021 a jeho cílem bylo podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. Jedním z výstupů projektu je také online kurz vědecké diplomacie, který je k dispozici zdarma. Délka kurzu je kolem 20 hodin a doposud ho absolvovalo téměř 6000 zájemců z více než 100 zemí. Na závěrečném zasedání S4D4C oznámili tři klíčové H2020 projekty zaměřené na téma vědecké diplomacie (InsSciDe, S4D4C a EL-CSID) a jejich partneři zahájení EU Aliance vědecké diplomacie pro řešení globálních výzev. Činnosti Aliance se zaměří na další rozvoj společných výzkumných projektů a budování kapacit a odbornou přípravu (jako jsou otevřené online kurzy, letní školy, školení atd.). První oficiální setkání aliance se uskuteční 10. června 2021.

Více informací naleznete v zápise kanceláře CZELO a v přiložené prezentaci.