Pracovní skupina IGLO pro mezinárodní spolupráci se věnovala asociaci Nového Zélandu k HE

CZELO

Novozélandští výzkumníci a výzkumnice se pravděpodobně budou moci účastnit již březnových výzev.

Dne 27. ledna 2022 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na mezinárodní spolupráci. Tématem byla Asociace Nového Zélandu k rámcovému programu Horizont Evropa a mechanismy spolufinancovaní účasti třetích zemí. Problematiku představili Isaac Holliss (Poradce pro vědu a inovace na novozélandské mise při EU) a Katrien Rommens-Notoglou (GŘ RTD, odpovědná za globální přístup k výzkumu a inovacím). Setkání otevřel Isaac Holliss a okomentoval současný stav jednání Nového Zélandu s Evropskou komisí, které je již ve skoro hotovém stadiu, novozélandští výzkumníci se tak snad budou moci přihlásit již do březnových a dubnových výzev druhého pilíře HE. Zástupce Nového Zélandu zdůraznil záměry bližší spolupráce s Evropskou unií nad rámec samotného HE v následujících deseti až dvaceti letech. A to zejména v kontextu ruské agrese na Ukrajině, kdy je potřeba užší spolupráce mezi liberálně demokratickými zeměmi. Oba partneři mohou ze samotné spolupráce očekávat kvalitní výstupy, samotné statistiky ukazují, že na Novém Zélandu publikované články s evropskými spoluautory vykazují větší citovanost a dosah. Zmínil také v pozitivním duchu snahy Japonska a Kanady o totožnou, současně vyjednávanou, dohodu.

Druhou část setkání pracovní skupiny otevřela Katrien Rommens-Notoglou z GŘ RTD prezentací k asociaci třetích zemí k HE a mechanismu spolufinancování jejich účasti z národních zdrojů. Právě tento mechanismus hrazení projektů je volen třetími zeměmi nejčastěji. Zástupkyně Komise začala důrazem na otevřenost HE ostatním zemím. Tato otevřenost platí zejména pro programy MSCA a ERC, kterých se účastní výzkumníci všech národnosti a jsou tak jedněmi z nejotevřenějších programů na světě. K samotnému HE je nyní asociováno 16 zemí mimo Evropskou unii, v procesu asociace je nyní Velká Británie a Maroko, vyjednávání jsou právě vedena s Kanadou a již zmíněným Novým Zélandem, ten je zatím nejdále. 

Celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO INCO naleznete na našich stránkách.