Považujete wellbeing mladých lidí za důležitý? Vyplňte dotazník Evropského fóra mládeže, a zapojte se tak do příprav 3. vydání nástroje Youth Progress Index.

CZELO

Youth Progress Index je uznáván mezinárodními a evropskými aktéry jako nejkomplexnější celosvětové měřítko kvality života mládeže.

Youth Progress Index (YPI) je vydáván dvakrát ročně Evropským fórem mládeže ve spolupráci s neziskovou organizací Social Progress Imperative. Je vydáván od roku 2018, přičemž hodnocené údaje ze 150 zemí zahrnují na šedesát společenských a enviromentálních ukazatelů. YPI tak poskytuje nejen přehled o kvalitě života a wellbeingu mladých lidí na celém světě, ale také konkrétní klíčové aspekty, na které je potřeba se zaměřit a zlepšit je.

Tento nástroj poskytuje tvůrcům politik, veřejným orgánům, organizacím občanské společnosti, podnikům, výzkumné komunitě, ale i mladým aktivistům a aktivistkám poznatky potřebné k navrhování strategií a realizaci programů, kterou vedou k budování udržitelnější, inkluzivnější a spravedlivější společnosti a k odstraňování překážek bránících wellbeingu mladých lidí.

Evropské fórum mládeže v současné době pracuje na 3. vydání YPI a v této souvislosti sestavilo krátký dotazník, který umožní vytvoření ještě poutavější verze, která bude přizpůsobena potřebám uživatelů a uživatelek. Při vyplňování dotazníku je také možné otestovat beta verzi nového informačního panelu, který umožní vizualizovat výsledky konkrétní země (tedy i České republiky) v čase a porovnat je s ostatními srovnatelnými zeměmi.

Dotazník je dostupný online. Více informací o tomto nástroji naleznete na webových stránkách Youth Progress Index