Podporuje Váš region inovace? Máte poslední šanci získat značku Regionálního inovačního údolí

CZELO

Výzva k vyjádření zájmu je stále otevřena a to do 18. září.

Evropská komise publikovala tzv. „matchmaking map“ na které můžete najít regiony, které vyjádřily svůj zájem stát se Regionálními inovačními údolími. 

Momentálně je do výzvy zapojeno 64 způsobilých regionů. Regiony reprezentují 22 členských států a přidružených zemí k programu Horizont Evropa. Jedná se o Rakousko, Belgii, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálii, Lotyšsko, Nizozemí, Severní Makedonii, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Turecko. Za Českou republiku jsou zapojeny územní celky Střední Čechy a Severozápad. Z pohledu Evropského srovnávacího přehledu inovací představují regiony 7 inovačních lídrů, 16 silných inovátorů, 18 mírných inovátorů a 19 začínajících inovátorů.  

CZELO_2023_Regional Innovation Valleys_map

Mapa má za cíl propojit zapojené regiony a pomoci jim najít relevantní partnery. Pro lepší identifikaci mapa také ukazuje závazky a výzvy, kterým každý z regionů čelí. V rámci České republiky identifkovaly zapojení aktéři dvě výzvy, a to digitální transformaci a fosilní paliva.  

Výzva k vyjádření zájmu je stále otevřena a to do 18. září. Dále na ní navazují výzvy z pracovního programu Evropské inovační ekosystémy a Nástroje I3 – Investice do meziregionálních inovací. Tyto výzvy jsou otevřeny do 17. října 2023.