Podívejte se na nabídku zahraničních studijních výzkumných pobytů a letních kurzů pro začátek letošního roku

Na výjezdy v rámci bilaterálních dohod se mohou hlásit studenti a učitelé vysokých škol.

I v roce 2021 pokračuje příjem přihlášek na studijní nebo výzkumné pobyty a letní kurzy nabízené studentům a učitelům VŠ na základě bilaterálních dohod. Žádosti lze podávat v níže uvedených termínech do kanceláře Akademické informační agentura (AIA).

  • Řecko: Akademičtí pracovníci se mohou do 21. ledna ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v délce 1 týden. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2021.
  • Lotyšsko: Zájemci z řad VŠ studentů a učitelů se mohou do 31. ledna ucházet o 2 místa na tematicky a oborově zaměřených letních školách. Kurzy se konají v angličtině.
  • Polsko: Polonistům (případně studentům středoevropských studií se zaměřením na polštinu) i letos nabízíme 12 míst na letních kurzech polského jazyka a kultury. Zájemci z řad studentů BSP, MSP, DSP a akademických pracovníků se mohou též ucházet o stipendia na studijní či výzkumné pobyty. Přihlášky přijímáme do 16. února.
  • Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP a 5 míst na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky. Přihlášky lze podávat do 19. února.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022. O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi nebo studenti posledního ročníku pedagogických fakultVítána je aprobace ČJ – NJ nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí NJ (na úrovni B1-B2). Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je 31. března.