Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání na školách v Evropě

Eurydice

Efektivní učení závisí na mnoha faktorech, počet vyučovacích hodin, které mají studenti v jednotlivých předmětech k dispozici, ale v procesu učení nepochybně hraje klíčovou roli.

Kolik času ve škole žáci věnují základním předmětům a jak se liší počty vyučovacích hodin v jednotlivých zemích Evropy?

Neváhejte nahlédnout do nejnovější publikace Eurydice Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2022/23 a získejte podrobné informace o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů.

Zpráva za rok 2022/23 přináší pravidelný aktualizovaný přehled počtu vyučovacích hodin v povinném vzdělávání ve 39 vzdělávacích systémech napříč Evropou a upozorňuje na změny, ke kterým došlo v posledním roce. Sběr dat tradičně probíhal ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).

Obrázek studie Recommended Annual Instruction Time 2022/23