Partnerství EU-Catalyst vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů v rámci projektů zelených technologií

CZELO

Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů. Projekty je možné předkládat průběžně.

Program Breakthrough Energy Catalyst dne 11. ledna 2022 vyhlásil výzvu k překládání návrhů na rozsáhlé projekty, které využívají zelené technologie a sídlí v Evropě. Výzva představuje první milník v partnerství EU-Catalyst, které bylo oficiálně zahájené v listopadu 2021 a má za cíl podpořit investice do projektů s vysokým potenciálem v oblastech čistého vodíku, udržitelných leteckých paliv, přímého zachycování CO2 a dlouhodobého skladování energie. Investice by měly umožnit snížení vysokých nákladů čistých technologií, urychlit jejich zavádění, a umožnit tak rychlejší přetvoření evropského průmyslu na udržitelnější. Podpora bude mít podobu finančních nástrojů a grantů.

Výzva k předkládání projektových návrhů bude otevřená do 31. prosince 2027; projekty budou vyhodnocovány průběžně (v pololetních intervalech). Projekty, které mají zájem získat financování již v první polovině roku 2023 musí předložit svoji žádost již do 13. května 2022 kdy proběhne první kolo vyhodnocení. 

V této souvislosti se dne 25. ledna 2022 uskuteční informační webinář, během kterého budou detailněji představeny všechny náležitosti výzvy.

Partnerství předpokládá mobilizaci investic v letech 2022–2026 ve výši 1 miliardy USD (okolo 820 milionů EUR) s cílem urychlit uvedení a komercializaci inovativních technologií, které pomohou naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu a dosáhnout evropských cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050.

Více informací k předkládání žádosti můžete najít na webových stránkách Breakthroug Energy.