Nový program DAAD umožní studium zeleného vodíku v Německu

CZELO

Program je určen studentům magisterského studia, doktorandům a postdokům.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) spouští nový program financování výzkumu v oblasti zeleného vodíku. Program je tvořen možnostmi stipendií pro mezinárodní výzkumné návštěvy a stáže v Německu spolu se zafinancováním pracovních skupin, které budou mít za úkol zlepšit komunikaci mezi vědou a průmyslem. Německé Ministerstvo školství a výzkumu vyhradilo na program do roku 2025 šest milionů eur. 

Výzkum v oblasti zeleného vodíku je zásadní pro dekarbonizaci ocelářského a chemického průmyslu, letectví a lodní dopravy. Jde o klíčový prvek udržitelné evropské transformace s vysokým potenciálem pro budoucí exportní hodnotu samotného vodíku. Tento nový program tak reaguje na výše zmíněnou problematiku a Strategickou výzkumnou agendu z minulého roku, zaměřenou na zelený vodík.   

Do právě běžící výzvy se můžete přihlásit do 28.února 2023. 

V rámci programu vzniknou také čtyři pracovní skupiny, které budou sloužit jako nástroj pro mezinárodní spolupráci nejrůznějších aktérů, nástroj pro identifikaci nových technologií a pro zjednodušení šíření výsledků výzkumu. Čtyři pracovní skupiny se zaměří na: produkci, infrastrukturu a transport, stimulaci trhu a průřezová témata. 

Více informací najdete na stránkách DAAD.