Nové vydání Bologna Process Implementation Report

Eurydice

Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2020: zpráva o implementaci Boloňského procesu).

Jaký se udál pokrok v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A co bude dál? Nové vydání Bologna Process Implementation Report přináší přehled úspěchů dosažených během posledních dvou desetiletí: harmonizace studijních struktur, vytvoření důvěryhodných systémů zabezpečování kvality a vytvoření prostředí podporujícího internacionalizaci. Do „EHEA“ se zapojovaly další a další země a počet studentů výrazně vzrostl až na dnešních více než 38 milionů. Určitou práci je však třeba ještě vykonat, protože „EHEA“ zdaleka není dostatečně sociálně inkluzivní a míra účasti nedostatečně zastoupených skupin se významně nezlepšila.

 

Obrázek studie Bologna Process Implementation Report 2020