Nová publikace eTwinning: Inspirace do EKOprojektů

eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) právě vydalo publikaci eTwinning: Inspirace do EKOprojektů, ve které jsou představeny zajímavé aktivity zaměřené na ekologická témata a environmentální výchovu, jež byly realizovány v mateřských, základních i středních školách napříč celou Českou republikou. Aktivity jsou rozepsány do stručných návodů, které si může každý upravit pro konkrétní výukový cíl a podle znalostí a schopností žáků.

Většina těchto aktivit byla realizována v rámci online projektů mezinárodní spolupráce škol eTwinning. Mohou být tedy inspirací nejen pro zpestření výuky, do družiny či pro mimoškolní činnosti, ale právě i jako součást mezinárodních projektů.

Jednotlivé aktivity jsou získané buď přímo z realizovaných eTwinningových projektů nebo z nástěnky Padlet, kde mohou učitelé sdílet zajímavé aktivity na téma „Klimatické změny a výzvy životního prostředí“, které je prioritou programu eTwinning pro letošní rok. Nástěnka byla spuštěna začátkem roku 2020 a je stále aktivní, budeme rádi za přidávání dalších nápadů. Naleznete ji na odkazu https://is.gd/eTwZivotniProstredi.