Nová organizační struktura generálního ředitelství RTD vstoupila v platnost

CZELO

Od 1. dubna 2021 vstoupila v platnost nová struktura generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD). Ve snaze pomoci členským státům s reformami a posílením jejich systémů VaVaI a oživit Evropský výzkumný prostor došlo k přesunutí více než 15 % zaměstnanců do výkonných agentur. V rámci reorganizace došlo k snížení počtu oddělení 50 na 43, zatímco počet oddělení výkonných agentur vzrostl z 29 na 48. Nová struktura tak odráží hlavní témata a cíle, kterým se jednotlivá ředitelství a výkonné agentury budou v programovém období 2021–2027 věnovat.  Vizuálně zpracování této restrukturalizace, tzv. organigram, je k nahlédnutí na stránkách Evropské komise.Od 1. dubna 2021 vstoupila v platnost nová struktura generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD). Ve snaze pomoci členským státům s reformami a posílením jejich systémů VaVaI a oživit Evropský výzkumný prostor došlo k přesunutí více než 15 % zaměstnanců do výkonných agentur. V rámci reorganizace došlo k snížení počtu oddělení 50 na 43, zatímco počet oddělení výkonných agentur vzrostl z 29 na 48. Nová struktura tak odráží hlavní témata a cíle, kterým se jednotlivá ředitelství a výkonné agentury budou v programovém období 2021–2027 věnovat.  

Vizuálně zpracování této restrukturalizace, tzv. organigram, je k nahlédnutí na stránkách Evropské komise.