Nominace na sportovní ceny #BeInclusive jsou otevřeny

CZELO

Přihlášky je možné podávat do 21. října 2021.

Evropské sportovní ceny #BeInclusive oceňují inspirativní projekty zaměřující se na inkluzi skupin s méně příležitostmi (znevýhodněných zdravotně, sociálně, ekonomicky či jiným způsobem) prostřednictvím sportu. Přihlášky se podávají na portálu F&TOP, kde si můžete přečíst také pravidla soutěže.

Ceny se udělují se ve třech kategoriích:

  1. Breaking Barriers – projekty zaměřené na překonávání překážek účasti
  2. Celebrating diversity – projekty prosazující toleranci a vzájemné porozumění
  3. Inspiring change – konkrétní příklady zapojování skupin s méně příležitostmi

V každé kategorii bude oceněno první, druhé a třetí místo. Mezi vybrané bude rozděleno celkem 15 tisíc EUR.2018 #BeInclusive EU Sport Awards | Sport