Ministři EU pro výzkum přijali nové závěry Rady

CZELO

Závěry Rady jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci, otevřenou vědu a provádění evropských misí.

Dne 10. června se uskutečnilo jednání Rady pro konkurenceschopnost, v rámci kterého přijali ministři EU, zodpovědní za výzkum, tři soubory závěrů Rady, které jsou zaměřené na oblasti, kterými jsou politické pokyny pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, podpora politik otevřené vědy a provádění evropských misí. 

V rámci mezinárodní spolupráce se evropští ministři dohodli na zahájení mnohostranného dialogu s hlavními partnery EU, jehož cílem bude zajistit vyváženou a vzájemně prospěšnou mezinárodní spolupráci. K závěrům Rady bylo také přidáno prohlášení o důsledcích ruské vojenské agrese na Ukrajině v oblasti výzkumu a inovací

V rámci problematiky otevřené vědy a v návaznosti na COVID-19 přijala Rada své závěry ve třech oblastech, kterými jsou: 1. reforma systémů hodnocení výzkumu, 2. rozvoj kapacit pro akademické publikování a komunikaci, 3. podpora mnohojazyčnosti, která má za cíl zviditelnit výsledky výzkumu EU. Zlepšení výše uvedených oblastí by mělo usnadnit vědecké výměny, učinit výzkumné profese více atraktivnější a sblížit vědu s občanskou společností.  

V rámci evropských misí poskytnou závěry Rady pokyny týkající se mechanismů řízení evropských misí, investic z programů a politik EU a jejich vztahu k vnitrostátním a místním politikám, programům a iniciativám, jakožto i rámce pro monitorování, přezkum a hodnocení a zapojení občanů.  

Více informací naleznete na webu Rady EU