Ministerské setkání Mission Innovation se dohodlo na spuštění mise zaměřující se na čistý vodík

CZELO

Dne 2. června 2021 proběhlo v Chile šesté ministerské setkání, tzv. Mission Innovation. Při této příležitosti se Evropská komise spolu s ministry z několika evropských zemí, Austrálie, Kanady, Chile, Indie, USA, Jižní Koreji a dalších zemí dohodli na společném závazku o spolupráci na misi zaměřené na čistý vodík, která je prozatím plánována na pět let. 

Tato mise propojí účastnící se země, podnikatele, investory a výzkumné instituce, kteří budou spolupracovat na urychlení inovací v oblasti čistého vodíku. Cílem této mise je mj. urychlit vytváření celosvětového hospodářství čistého vodíku, a podpořit tak naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu. Dalším úkolem mise je snížit do roku 2030 ceny čistého vodíku pro koncové uživatele o 2 dolary za kg a vytvořit alespoň stovku tzv. rozsáhlých vodíkových údolí (large-scale integrated hydrogen valleys) a dodat je do celého světa. Tzv. Vodíkové údolí (Hydrogen valley) představuje celý proces od výroby, skladování, včetně doručení vodíku k jeho koncovým uživatelům.  

 

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.