Město Praha je součástí projektu NEB-STAR v rámci Nového evropského Bauhausu

CZELO

Tato výzva propojuje iniciativu Nového evropského Bauhausu a mise EU.

Evropská komise zveřejnila seznam 5 projektů, které byly vybrány v rámci výzvy k předkládání návrhů na rozvoj stěžejních demonstračních projektů Nového evropského Bauhausu. Tato výzva propojuje iniciativu Nového evropského Bauhausu a mise EU. Obě iniciativy se zaměřují na řešení problémů v oblasti klimatu a životního prostředí s využitím potenciálů výzkumu a inovací a s důrazem na větší zapojení občanů.   

Mezi 13 zeměmi, které se vybraných projektů zúčastní je i Česká republika, konkrétně město Praha. Společně s nizozemským Utrechtem a norským městem Stevanger bude Praha součástí projektu NEB-STAR, který se zaměří na výzvy typicky související s tématem klimaticky neutrálních měst, s ohledem na lokální potřeby a spolupráci s obyvateli. 

Město Praha bude také součástí koordinační a podpůrné akce CRAFT, která podpoří všech 5 vybraných projektů a další stěžejní akce Nového evropského Bauhausu finančními prostředky v celkové hodnotě 2 milionů eur. Projekt CRAFT bude také testovat modely spolupráce pro transformaci v rámci Nového evropského Bauhausu ve 3 pilotních městech (Praha, Amsterdam a Boloňa) a nabídne tak vodítko pro 100 měst, které byly vybrány v rámci Mise klimaticky neutrální a chytrá města. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.