Kurz metodiky výuky českého jazyka

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.

Účastníkům kurzu je plně hrazena výuka, stravování, ubytování a doprava. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, nebo souladu s platnými evropskými právními předpisy pro osoby spadající pod režim relevantních evropských právních předpisů. Účastníci musí dovršit 18 let. Podmínkou je dobrá znalost českého jazyka.

Podání přihlášky je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky do 15. března
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady nebo generální konzuláty ČR ve vaší zemi

Originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad/generální konzulát nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Termín kurzu: 24. 8. - 4. 9. 2020 v Praze

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být pouze ve formátu jpg / jpeg / png / gif, max. velikost 150x 200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc.

Informační dopis pro účastníky kurzu metodiky 2020

Stáhněte si Informační dopis pro účastníky.