Komise zahájila činnost pracovních skupin pro vědeckou diplomacii EU

CZELO

O účast v pracovních skupinách byl velký zájem, Komise obdržela přes 500 přihlášek.

Evropská komise ustanovuje neformální pracovní skupiny s cílem vypracovat doporučení pro vytvoření budoucího rámce evropské vědecké diplomacie. Rozhodnutí navazuje na nedávno publikovanou Zprávu o provádění globálního přístupu k výzkumu a inovacím (Global Approach Implementation Report). Ta v souvislosti s vědeckou diplomacií zmiňuje její rostoucí význam, který je ovlivněn řadou faktorů (např. rostoucí složitost globálních výzev nebo dopad vznikajících technologií, aj.). Dokument na druhou stranu zdůrazňuje, že vědecká diplomacie momentálně není ze strany EU dostatečně koordinována a chybí ji celoevropský přístup.  

Z tohoto důvodu na začátku října letošního roku zveřejnila Komise výzvu k vyjádření zájmu k účasti v jedné z následujících pěti pracovních skupin: 

  • Využití vědecké diplomacie k řešení geopolitických výzev v roztříštěném a multipolárním světě.  
  • Zvyšování strategičnosti, efektivnosti a odolnosti evropské diplomacie prostřednictvím vědeckých poznatků a předvídavosti.  
  • Posilování vědecké diplomacie v delegacích a na velvyslanectvích EU a členských států a podpora globální vědecké diplomacie.
  • Budování kapacit pro evropskou vědeckou diplomacii. 
  • Průřezová skupina pro definici, principy a přidanou hodnotu vědecké diplomacie EU. 

Evropská komise nyní publikovala seznam vybraných odborníků a jmenovala spolupředsedy příslušných pracovních skupin. Zajímá Vás zastoupení odborníků za Českou republiku? Kompletní seznam expertů je k dispozici na webu Evropské komise.