Komise spustila přípravu Strategického plánu 2025 – 2027

CZELO

Veřejná konzultace bude otevřena v průběhu listopadu.

Priority stanovené v pořadí druhém strategickém plánu programu Horizont Evropa budou prováděny prostřednictvím posledního pracovního programu Horizont Evropa.

Strategický plán je novinkou programu Horizont Evropa, který stanovuje strategické směry pro zacílení investic v průběhu implementace rámcového programu. Zajišťuje, aby činnosti EU v oblasti výzkumu a inovací přispívaly k prioritám EU, včetně klimaticky neutrální a ekologické Evropy, Evropy připravené na digitální věk a hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí. První Strategický plán pokrýval období 2021-2024.

Stejně jako v minulosti bude příprava Strategického plánu založena na vstupech od všech zúčastněných stran. Za účelem získaní zpětné vazby od široké veřejnosti bude v průběhu listopadu zveřejněna na portálu Have Your Say veřejná konzultace. Konzultace bude otevřená po dobu 12 týdnu, a kromě jiného bude obsahovat i otázky zaměřené na ex-post hodnocení Horizontu 2020 a průběžné hodnocení Horizontu Evropa. Jako doplněk ke konzultaci zorganizuje pak Evropská komise v průběhu prosince specializovaný workshop.