Kanceláře V4 vás zvou na konferenci ke "Spolufinancovaným partnerstvím v klastru 6"

CZELO

Událost se uskuteční u příležitosti maďarského předsednictví V4 na SZ Maďarska 13.6.

Rádi bychom Vás spolu s kancelářemi V4 pro vědu a výzkum pozvali na každoroční V4 konferenci na téma „Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships“ u příležitosti maďarského předsednictví V4.

Konference je rozdělena na dva panely (politika|věda) v rámci kterých se pozvaní řečníci zaměří nejdříve na plánování partnerství, koordinaci a synergie se strukturálními fondy, a dále na příklady dobré praxe z vědecké obce V4.

Spolufinancovaná partnerství jsou založena na úzké spolupráci mezi Evropskou komisí a aktéry v členských a přidružených zemích. Úspěšná účast vyžaduje nejen kvalitní lidský kapitál, ale také složitou koordinaci několika odvětví. Z tohoto důvodu první panel probere otázky koordinace a plánování, synergie se strukturálními fondy a zapojení dalších stakeholderů. Samotná účast v partnerstvích má spoustu výhod pro vědeckou obci, její přístup k tvoření agendy, networking a budování konsorcií. Na toto téma a příklady dobré praxe v rámci klastru 6 se zaměří druhý, vědecký panel.

Konference se koná na Stálém zastoupení Maďarska při EU, 1040 Brusel, Rue de Trèves 92-98; 13. června 2022, 10:00 – 14:00.

Kompletní program najdete v odkazu zde.

Registrovat se můžete pomocí formuláře zde.