Jak se dělají projekty na venkovské ZŠ v Moravanech

V minulých dnech jsem měla možnost navštívit venkovskou základní školu v Moravanech u Pardubic.

V minulých dnech jsem měla možnost navštívit venkovskou základní školu v Moravanech u Pardubic. Chtěla jsem vidět v praxi, jak lze zařadit aktivity projektů Erasmus+ a eTwinning do výuky.

n

Paní učitelka Miroslava Filipi pracuje se svými žáky letošní rok na projektu „Say YES! to eco success – Řekni své ANO! ekologii – Powiedz TAK! ekologii – Povedz svoje ÁNO ekológii“. Na projektu spolupracují žáci z České republiky, Polska a Slovenska. Zkušená učitelka – ambasadorka eTwinning – a její partneři využívají portál eTwinning a TwinSpace pro ukládání materiálů, vzájemnou komunikaci, spolupráci a zaznamenávání veškerých aktivit projektu ERASMU+.

V rámci projektu přivítali ve škole na pět dní polské partnery. Polští kolegové se nejprve seznámili s prostorami školy. Kapacita školy je 230 žáků. Škola má dvě budovy s blízkým dopravním hřištěm i sportovištěm s prolézačkami, bradly, kladinami, hrazdami a šplhadly. Kolem antukového hřiště na odbíjenou vznikl malý atletický ovál a atletická dráha. U školy je i sportovní hala. Polské děti i učitelé si vše se zájmem prohlédli, děti si vyzkoušely i všechna sportovní zařízení.

n

Další dny byly využity k poznávání okolí Moravan a místních zajímavostí. Všichni navštívili například Pardubice, Kunětickou horu, byli i v Praze. Při poznávání okolí žáci využili aplikaci Actionbound, pomocí které jim učitelka připravila cestu plnou napínavých dobrodružství při plnění jednotlivých úkolů.

Projektu se účastní na české straně také třída, která se potýká s mnohými problémy. Tuto třídu navštěvují žáci s problémy chování i učení. V rámci projektové výuky v hodině angličtiny žáci zpracovávali výsledky výletů.  Své postřehy a zážitky s projektovými partnery zpracovávali v anglickém jazyce, psali vše do padletu a přidávali do TwinSpace projektu. Děti si při této činnosti obohatily slovní zásobu na téma výlet a zážitky a zapojili své znalosti z oblasti digitálních technologií. Žáci pracovali samostatně, ve dvojicích i v týmech, mohli si vzájemně radit a pomáhat. Všichni žáci pracovali se zájmem, bez obav se v případě potřeby ptali spolužáků nebo učitelky. Bylo vidět, že zde neexistuje napomínání typu „Nenapovídej!“, do práce se zapojila bez výjimky celá třída.

n

A co mě v Moravanech zaujalo nejvíc? Nadšení ze strany učitelek i vedení školy a zaujetí se zájem o práci ze strany žáků. Projektová výuka je bavila a vůbec nevnímali, že si při zpracovávání výstupů z návštěvy jen tak mimochodem zopakovali spoustu slovíček a procvičili minulý čas. Prostor pro to, aby se do práce zapojil opravdu každý žák podle svých schopností.

Na závěr patří velké poděkování paní ředitelce školy Janě Felcmanové a paní učitelce, zástupkyni školy Miroslavě Filipi za jejich čas a přátelské přijetí.  

Hana Onisková

Oddělení eTwinning a EUN

Dům zahraniční spolupráce