Jak probíhal pilotní online kurz eTwinning Občanské kompetence a aktivní občanství prakticky?

eTwinning

V termínu 2.-22. listopadu proběhl pilotní online kurz na téma občanské kompetence, který nabídl učitelům programu eTwinning možnost dalšího profesního rozvoje. Během tří týdnů čtyřicet učitelů z České a Slovenské republiky pracovalo v prostředí virtuální třídy TwinSpace a využilo další vhodné nástroje pro téma aktivní občanství.

Kurz byl rozdělen na tři bloky, ve kterých učitelé diskutovali o občanské angažovanosti, spolupracovali v týmech během online hry Eurozemě a na závěr vytvořili pracovní listy s aktivitami do výuky nebo projektu eTwinning. Tyto pracovní listy se staly součástí e-publikace, společného výstupu online spolupráce. Administrace kurzu a komunikace s účastníky probíhaly průběžně a efektivně. Absolventi obdrželi účastnický certifikát.

„Tento kurz mne nejprve zaujal obsahem – proto jsem se přihlásila. A rozhodně mne nezklamal – jednotlivá zadání nás vedla k prohloubení informací a zájmu o aktivní občanství, ukázala možnosti ve výuce a alespoň virtuálně jsme se setkali a navzájem si předali nové podněty.“ Markéta S.

„Žádný jiný kurz jsem neabsolvovala v takové podobě, aktivity jsou zde rozmanité, tempo individuální, interaktivita s dalšími účastníky je příjemná, možnost diskuze, porovnání prací, možnost k úkolům se vracet a upravovat je, možnost vkládat jak soubory, tak videa, obrázky...vlastní hodnocení, prostě rozmanitost je velká a možnost realizace obrovská, do své praxe určitě využiji tyto všechny možnosti eTwinnigových prací ve skupinách i individuálně. Děkuji za tuto zkušenost a přeji všem hodně zdaru v další práci.“ Lenka P.

Společný výstup ve formě e-publikace si můžete prohlédnout na https://www.calameo.com/books/0023978888532636cbc4d

Alena Jandlová a Elena Tomanová, ambasadorky eTwinning a lektorky kurzu