Internacionalizace v digitálním věku. Co přinesl pátý ročník konference CZEDUCON?

PM, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Třídenní mezinárodní konference CZEDUCON přivítala v Brně domácí i zahraniční odborníky na vysokoškolské vzdělávání.

Úvodní panel s Pietem Van Hove, Milenou Králíčkovou, Gerhardem Volzem a Ritou Dias. Foto: Petr Zewlakk VrabecÚvodní panel s Pietem Van Hove, Milenou Králíčkovou, Gerhardem Volzem a Ritou Dias. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Letošní ročník konference CZEDUCON spolupořádaný s MŠMT se zaměřil na internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání a přilákal přes 480 hostů a 80 odborníků z domácího prostředí i z celého světa. V brněnském Hotelu Passage měli hosté příležitost zúčastnit se ve dnech 21. až 23. listopadu více než čtyřiceti tematických bloků na aktuální témata z oblasti digitalizace, internacionalizace či spolupráce napříč akademickou sférou. 

Konference, která se již podruhé konala zcela v anglické jazyce, měla za cíl sdílení dobré praxe, objevování nových příležitostí či trendů a navazování spolupráce napříč Evropou. Je tak neustále se rozvíjející platformou určenou pro odborníky a zástupce evropských univerzit a vysokoškolského vzdělávání. Nabídla prostor k budování vztahů, sdílení zkušeností a znalostí z oblasti internacionalizace tak, aby mohli účastníci tyto poznatky předávat na své domovské univerzity a uplatňovat je v praxi. Zavítali sem také zástupci národních agentur a vedení vysokých škol, aby se společně věnovali palčivým otázkám tvorby a implementace strategií v oblasti inkluze a internacionalizace. Čemu jsme se letos na CZEDUCONu věnovali?

Tři dny konference byly plné přednášek, seminářů a workshopů. Foto: Petr Zewlakk VrabecTři dny konference byly plné přednášek, seminářů a workshopů. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS), ministr školství ČR Mikuláš Bek, rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková a Piet Van Hove, prezident EAIE (European Association for International Education), se ve svých úvodních proslovech shodli na důležitosti diskuse a vzájemného sdílení řešení v kontextu globálního vysokoškolského vzdělávání. „V našem propojeném světě je posilování vazeb mezi národy zásadní. To vše však s sebou nese řadu výzev. Evropské univerzity budou vynikajícími inkluzivními a globálně konkurenceschopnými institucemi, které budou pokračovat v řešení těchto současných i budoucích výzev,” uvedl Mikuláš Bek. „Skutečně věřím, že evropské univerzitní aliance výrazně mění pravidla hry. Je důležité, aby si aliance mezi sebou vyměňovaly zkušenosti a aby v nich pracovali nadšení lidé,” zdůraznila Milena Králíčková. „Potřebujeme absolventy, kteří mají smysl pro odpovědnost, smysl pro dobro a zlo, a touhu přispět k budování lepší a spravedlivější společnosti, přispívat tak k lepšímu světu,” shrnul Piet Van Hove. 

Následně ve společném úvodním panelu diskutovali Piet Van Hove a Milena Králíčková spolu s Gerhardem Volzem, ředitelem pro mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rakouské agentuře OeAD, a Ritou Dias, která vede Erasmus Student Network International, o hlavních tématech konference. „Mobilita se musí stát realitou pro všechny studenty, zejména pro ty, kteří tuto možnost vyjet do zahraničí a zažít ji opravdu potřebují,” urgovala Rita Dias, jejíž organizace uskutečnila výzkum pro prozkoumání překážek pro studenty, kteří se neúčastní výjezdů. Mezi ně patří zejména otázky spojené s ubytováním či uznávání studijních výsledků. V bloku věnovanému mikrocertifikátům zástupci Univerzity Karlovy objasnili jejich význam pro budoucí vysokoškolské i celoživotní studium a jak tyto překážky mohou pomáhat překonávat.

Školitel Juraj Víg graficky zaznamenává hlavní body úvodního panelu. Foto: Petr Zewlakk VrabecŠkolitel Juraj Víg graficky zaznamenává hlavní body úvodního panelu. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Tomu může napomoct i digitalizace vysokoškolské administrativy a nástrojů. České vysoké školy sdílely své zkušenosti v rámci přednášek a panelů věnovaných získávání a udržení uchazečů, poskytování cílených podpůrných služeb pro studenty a rozvoji sítě ambasadorů a absolventů. VŠE například představila nástroj umožňující studentům si na jednom místě vybrat nejvhodnější destinaci pro svůj zahraniční výjezd (Erasmus Picker); iniciativa Study in Czechia uspořádala setkání své kontaktní sítě; panel se zástupci VŠE, ČZU a ČVUT přiblížil vztah generace Z k programu Erasmus+ a VŠB – Technická univerzita Ostrava hovořila o digitalizaci studijní agendy a mobilit v rámci interního systému či o péči o zahraniční studenty.

Zástupci zahraničních univerzit pak přiblížili své mezinárodní projekty na podporu spolupráce a internacionalizace v rámci Evropy jako jsou Digital DECATHLON univerzity Jade University of Applied Sciences, virtuální vzdělávací platforma kampusu EPICUR Inter-University Campus (EIUC), kterou představil Michael Zacherle z Karlsruhe Institute of Technology či projekt SUCTIA, zabývající se internacionalizací akademických pracovníků, který byl koordinován Adam Mickiewicz University. „Internacionalizovat sebe samé, změnit svůj mindset je jiné a složitější, než když internacionalizujete instituce. Cílem je přesunout pozornost z univerzitní změny na společenskou změnu,” podotkl o důležitosti projektu SUCTIA Uwe Brandenburg z Global Impact Institute. Potřebu celospolečenské změny i v oblasti digitálních dovedností vyjádřil ve svém příspěvku Filip Dřímalka, expert na téma digitálních trendů.

Uwe Brandenburg z Global Impact Institute v bloku týkajícím se internacionalizace. Foto: Petr Zewlakk VrabecUwe Brandenburg z Global Impact Institute v bloku týkajícím se internacionalizace. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Před samotnou akcí proběhla i předkonferenční sezení pro pozvané zástupce a koordinátory. První z nich, nazvané „Navigating the Ethical Compass: Research and Education” se zaměřilo na otázku etiky a integrity ve vzdělávání a výzkumu. Následně se setkali noví i stálí členové aliancí Evropských univerzit u druhého letošního kulatého stolu s představiteli DZS, MŠMT a NAÚ. Důležitou součástí programu byly i tzv. „Alumni Talks”, v rámci kterých si účastníci poslechli zkušenosti tří absolventů českých univerzit v Brně - Anjanette Jianna Umali z Filipín, Novinty Desweriel-Kasencakové z Indonésie a Stuarta Andrew Hopkinsona z Velké Británie, kteří se zde rozhodli i zůstat pracovat. Konferenci zakončil Roman Klepetko, náměstek ředitele a vedoucí sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání ​v DZS, a vědkyně Barbora Chattová z Masarykovy univerzity se svým příspěvkem o mezinárodním a kooperativním přístupu k výzkumu Antarktidy.

Barbora Chattová popisující zkušenost na výzkumu v rámci turecké antarktické expedice. Foto: Petr Zewlakk VrabecBarbora Chattová popisující zkušenost na výzkumu v rámci turecké antarktické expedice. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Veškeré hlavní poznatky ze tří dní konference pak graficky zaznamenal školitel Juraj Víg technikou „sketchnotingu”, které si můžete prohlédnout v galerii. Nestihli jste letošní CZEDUCON, nebo jste promeškali část programu? Prezentace ze všech programových bloků a záznamy z přednášek v místnosti Ballroom můžete již brzy nalézt na stránkách konference.