Začíná pátý ročník konference CZEDUCON pro odborníky v oblasti vysokoškolského vzdělávání

PM, Tisková zpráva

Dům zahraniční spolupráce

CZEDUCON představuje největší konferenci v oblasti internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání ve střední Evropě.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Konference má za cíl sdílení dobré praxe, objevování nových příležitostí či trendů a navazování spolupráce napříč Evropou. Je tak neustále se rozvíjející platformou určenou pro odborníky a zástupce evropských univerzit a vysokoškolského vzdělávání. Nabízí prostor k budování vztahů, sdílení zkušeností a znalostí z oblasti internacionalizace tak, aby mohli účastníci tyto poznatky předávat na své domovské univerzity a uplatňovat je v praxi. Na konferenci také zavítali zástupci národních agentur a vedení vysokých škol, aby se společně s účastníky věnovali palčivým otázkám tvorby a implementace strategií právě v oblasti internacionalizace.  

Věřím, že letošní CZEDUCON má pro budoucnost mezinárodního vzdělávání extrémní význam, jelikož se musí přizpůsobit novým výzvám, technologiím a reagovat na měnící se potřeby v oblasti ekonomiky”, uvedl Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS), který včera slavnostně zahájil mezinárodní konferenci CZEDUCON, kterou DZS letos pořádá v Brně, a to ve spolupráci s MŠMT. „Vzdělávání obecně – ať už formální nebo neformální – je hlavním motorem naší ekonomiky. Díky němu získáme výhodu, která nám umožní reagovat na dnešní rychle se měnící svět a prostředí, v němž žijeme. Chceme-li být konkurenceschopným státem, chceme-li usilovat o to, abychom byli vůdčím příkladem úspěšné vzdělanostní ekonomiky, musíme se snažit o excelenci ve vzdělávání a mezinárodní spolupráci tak, abychom vytvářeli pozitivní, dopadem motivované společenství nadšených lidí, kteří jsou páteří EU a sdílejí stejnou vizi moderní, ekonomicky stabilní a spolupracující Evropy,” shrnul Michal Uhl.

Matouš Glanc (Czexpats in Science) a Pavel Doleček (náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace). Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Matouš Glanc (Czexpats in Science) a Pavel Doleček (náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace). Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Konference se věnuje čtyřem tematickým okruhům, které hýbou společností, a to Internationalisation for All, Digital Age, Cooperation Within Academia and Beyond a Applicants – Students – Alumni. Před samotným začátkem konference však proběhla i tematická předkonferenční sezení pro pozvané zástupce a koordinátory. První z nich, nazvané „Navigating the Ethical Compass: Research and Education” se zaměřilo na otázku etiky a integrity ve vzdělávání a výzkumu. Na toto téma hovořili hosté Isidoros Karatzas, vedoucí sektoru „Etika a integrita výzkumu" při Evropské komisi, Matouš Glanc z iniciativy Czexpats in Science spojující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Pavel Doleček a Sabine Chai, výkonná ředitelka Rakouské agentury pro integritu výzkumu (OeAWI). Účastníci získali hlubší porozumění etickému rámci ve výzkumu a vzdělávání na úrovni EU i na národní úrovni a seznámili se s příklady dobré praxe ze sousedních zemí.

Kulatý stůl se zástupci univerzit, DZS, MŠMT a NAÚ. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Kulatý stůl se zástupci univerzit, DZS, MŠMT a NAÚ. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Zástupci univerzit, které jsou novými i stálými členy aliancí Evropských univerzit, měli příležitost se setkat u druhého letošního kulatého stolu s představiteli DZS, MŠMT a NAÚ a propojit se navzájem. Od posledního setkání tento červen přibyly mezi zapojené univerzity v pátém kole výzvy Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Prorektoři pro internacionalizaci a další pedagogičtí pracovníci těchto univerzit sdíleli mezi sebou své zkušenosti s mezinárodní spoluprací v rámci iniciativy, dobrou praxi, ale i výzvy a překážky, kterým aktuálně čelí. „Optika univerzit je často dána směrem vědy a výzkumu, avšak téma kvalitního mezinárodního vzdělávání, s ním související mobility a propojování skrze aliance je nesmírně důležité,” řekl předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) Robert Plaga. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT, zdůraznila význam spolupráce na těchto tématech napříč univerzitami. „Pro úspěch aliancí je klíčové, aby se staly integrální součástí celé organizace. Je tak nutná komunikace shora dolů a zdola nahoru na celouniverzitní úrovni.” 

Zároveň proběhly i monitorovací semináře pro koordinátory projektů Erasmus+, na kterých mezi sebou sdíleli zkušenosti, a také se uskutečnilo setkání tzv. „kontaktní sítě” Study in Czechia, která slouží jako hlavní komunikační platforma mezi touto iniciativou a zástupci vysokých škol.

Setkání "kontaktní sítě" iniciativy Study in Czechia. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Setkání „kontaktní sítě" iniciativy Study in Czechia. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Filip Dřímalka, expert na téma digitálních trendů, následně hovořil v bloku nazvaném „How to Succeed in the World of AI” o významu digitálního myšlení, získávání nových digitálních dovedností a nových způsobů práce. Součástí jeho přednášky byly i praktické příklady využití technologií, příklady z různých organizací a inspirace, jak využít příležitosti s nástupem umělé inteligence. 

Druhý den konference následně otevřel ředitel DZS Michal Uhl spolu s ministrem školství Mikulášem Bekem, Milenou Králíčkovou, rektorkou Univerzity Karlovy a předsedkyní České konference rektorů, a Pietem Van Hove, předsedou EAIE.  Až do čtvrtka 23. listopadu vystoupí v prostorech brněnského hotelu Passage řada odborníků na témata týkající se internacionalizace, digitálních technologií, vztahu s absolventy českých vysokých škol i se samotnými vysokými školami. Konference bude probíhat do zítřka. Více informací o programu naleznete na stránkách akce czeducon.cz.

Proslov ministra školství ČR Mikuláše Beka. Foto: Petr Zewlakk Vrabec
Proslov ministra školství ČR Mikuláše Beka. Foto: Petr Zewlakk Vrabec