Inovační fond podpoří 17 projektů zaměřených na dekarbonizaci evropského průmyslu

CZELO

Ve srovnání s předchozím kolem se investice do nových technologií zvýšily o 60 %.

Ve druhém kole výzev bylo pro podporu Inovačním fondem vybráno 17 rozsáhlých projektů, jejichž průlomové technologie mají ulevit energicky náročným odvětvím průmyslu a nabídnout nová řešení pro vodík, obnovitelnou energii a zachycování uhlíku. Částka 1,8 miliardy eur poputuje k projektům z Bulharska, Finska, Francie, Německa, Islandu, Nizozemí, Norska, Polska a Švédska.

Vybrané projekty mají přispět k dekarbonizačnímu úsilí EU a pokrývají následující odvětví: distribuce a používání zeleného vodíku, přeměna odpadu na vodík, pobřežní větrná energie, výroba fotovoltaických modulů, skladování a recyklace baterií, zachycování uhlíku a skladování, udržitelná letecká paliva a pokročilá biopaliva. Inovace v těchto technologiích mají potenciál ušetřit 136 milionů tun CO2 během prvních 10 let provozu.

Hlavním finančním zdrojem pro inovační fond jsou výdělky z evropského trhu emisních povolenek. V prvním kole si vysloužilo financování v celkové hodnotě 1,1 miliardy eur 7 projektů. S ohledem na 60% zvýšení financování mohl nyní Inovační fond podpořit dvakrát více projektů.

Na podzim plánuje Evropská komise vyhlásit třetí výzvu (3 miliardy eur) pod plánem RePowerEU a doporučuje opětovné přihlášení doposud nepodpořeným projektům.