IGLO Open řešilo implementaci Misí EU

CZELO

Během setkání byly představeny projekty TRAMI a European Mission Network, které spojují projekty Misí napříč státy a regiony.

Dne 6. září proběhla akce IGLO Open, která byla zaměřena na implementaci Misí EU na národní úrovni členských států a přidružených zemí k programu Horizont Evropa a na úrovni EU. V rámci setkání proběhlo také představení projektu TRAMI, který je jednou z pěti financovaných akcí na podporu implementace Misí.

IGLO Open zahájil Andreas Aurelius, Policy Officer EU-Missions, který se s účastníky podělil o své názory týkající se problematiky Misí. Dle Aureliuse je pro Mise signifikantní jejich průřezový charakter a to, že jsou založeny na tzv. co-creation procesu, do kterého je zapojena nejen Evropská komise, ale i zainteresované strany na národní, lokální a místní úrovni jednotlivých členských států a přidružených zemí k Horizontu Evropa. V rámci svého vstupu Aurelius zdůraznil, že potřebujeme, aby se do implementace zapojily veškeré zainteresované strany. Aby byly Mise úspěšné, potřebujeme technologie, infrastrukturu, správnou legislativu a také zapojení podniků a firem. Dle Aureliuse Mise kombinují tzv. „top down“ přístup, který přichází ze strany Evropské komise a tzv. „bottom-up“ přístup na národní, regionální či lokální úrovni členských států. Svoji prezentaci zakončil upozorněním, že Mise a jejich následná implementace jsou stále v procesu spoluvytváření.

V rámci IGLO Open byl dále představen projekt TRAMI, který je koordinován Wolfgangem Poltem a Matthiasem Weberem z Rakouska. Projekt TRAMI je jednou z pěti financovaných akcí na podporu implementace Misí a jeho cílem je podporovat členské státy v procesu spoluvytváření Misí. Cílem je také usnadnění komunikace mezi členskými státy a Evropskou Unií.

V další části prezentace projektu TRAMI, představila Angela Schindler-Daniels cíl vytvoření tzv. „European Mission Network“ (EMiN), která má fungovat jako informační a výměnná platforma určená aktérům Misí v celé Evropě a napříč Misemi. Platforma má za cíl propojit odborníky na problematiku Misí (na národní, regionální a lokální úrovni a úrovni EU), nabídnout svým členům vzájemné sdílené příkladů dobré praxe (poskytnutím přístupu do databáze jednotlivých subjektů), shromáždit vědecké poznatky a praktické příklady adaptace na prostředí Misí. Tzv. „Community of Practice“ je otevřena všem zájemcům, kteří jsou zodpovědní za politiku Misí.

Celý zápis z akce spolu s Q&A si můžete přečíst v zápisech na našem webu.