IGLO Health se zaměřilo na výzkum mozku a nadcházející příležitosti v této oblasti

CZELO

Na programu byl vznik nového partnerství zaměřeného na výzkum mozku a synergie mezi již běžícími iniciativami.

Dne 27. září 2022 se kancelář CZELO účastnila setkání pracovní skupiny IGLO zaměřené výzkum v oblasti zdraví . Tématem byl tentokrát výzkum v oblasti mozku a lidské mysli a jeho podpora ze strany Evropské komise.

Zástupce Evropské komise, Tim Raemaekers, zmínil překážky na poli výzkumu mozku, kterými je problematika koordinace výzkumu nejen napříč různými druhy organizací (státní a soukromé), ale také napříč celým spektrem medicíny (mentální poruchy a konkrétní výzkum). Zdůraznil ovšem, že byla tato problematika podpořena i v předchozích rámcových programech, konkrétně v programu FP7 (3,1 mld. eur) a v programu H2020 (5,2 mld. eur). V programu Horizont Evropa je výzkum mozku obsažen v druhém pilíři, klastru 1 „Zdraví“. Novinkou je možnost utváření synergií, například s programem EU4Health. Důležité je také navázat na úspěšné projekty z předchozího rámcového programu Horizont 2020. Jako jsou MitO2Health, TBI-Waves nebo Sooma. 

Předpokládaným datem pro zveřejnění pracovního programu na roky 2023 a 2024 je 28. listopadu.

V koordinaci a celkovému propojení výzkumu mozku má pomoci plán nového partnerství Brain Health Research, které by mělo být ustanoveno v roce 2025 (začínající koordinační výzva má být vypsána v pracovním programu 2023-2024). Více informací o vznikajícím partnerství bude k dispozici na Horizon Europe Health Day 19. ledna 2023.

Celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO Health najdete na našich stránkách.