Evropská unie podporuje ukrajinskou vědeckou komunitu

CZELO

V rámci programu Horizont Evropa a podpory ukrajinských vědců a vědkyň spustila Evropská komise mnoho podpůrných nástrojů a výzev.

Dne 4. dubna se kancelář CZELO zúčastnila IGLO Open na téma podpory ukrajinské vědecké komunity ze strany Evropské unie. Data od Evropské komise říkají, že válečný konflikt na Ukrajině má negativní dopady na ukrajinský ekosystém výzkumu a inovací. Statistiky ukazují, že od minulého roku bylo zničeno nebo poškozeno okolo 35 % výzkumné infrastruktury a vysokoškolských institucí. Dle odhadů Ukrajinu doposud opustilo přes 6000 vědců a vědkyň a mnoho dalších se přidalo k ukrajinským obraným silám. V neposlední řadě byl ukrajinský rozpočet na VaVaI snížen na minimum.  

Jedním z klíčových nástrojů na podporu výzkumu a inovací ze strany Evropské unie je asociace Ukrajiny k programu Horizont Evropa, která vešla v platnost v červnu 2022. Ukrajinské subjekty se tak mohou účastnit výzev za stejných podmínek jako žadatelé z členských států EU (ukrajinské subjekty mohou například působit v roli koordinátorů projektů). Zároveň nemusí ukrajinská vláda do programu finančně přispívat. Na politické úrovni se pak dále mohou ukrajinští představitelé v roli pozorovatelů účastnit jednání Programových výborů nebo ERA Fora. Dalším plánovým krokem je zřízení kanceláře programu Horizont Evropa v Kyjevě. Její spuštění plánuje Evropská komise na říjen 2023. 

CZELO_2023_MSCA4Ukraine

V rámci programu Horizont Evropa a podpory ukrajinských vědců a vědkyň spustila Evropská komise mnoho podpůrných nástrojů a výzev. Příkladem podpory je iniciativa MSCA4Ukraine, která pomáhá výzkumným pracovníkům z Ukrajiny tím, že jim umožňuje pokračovat v jejich výzkumné práci v Evropě (více informací týkajících se výsledků nedávné výzvy MSCA4Ukraine najdete v článku CZELO). Dále se jedná o platformu ERC4Ukraine, která nabízí pracovní nabídky pro ukrajinské výzkumníky nebo portál ERA4Ukraine

V programu Horizont Evropa najdeme také konkrétní výzvy, které jsou zaměřeny na ukrajinské subjekty. Výzvy jsou ve všech pilířích programu. V rámci 2. pilíře se například jedná o výzvu na přidružení ukrajinských měst k Misi – klimaticky neutrální a chytrá města, která má za cíl podpořit vybraná ukrajinská města při začleňování klimaticky neutrálních principů pro poválečnou rekonstrukci země. Co se týká 3. pilíře, pod taktovkou Evropské rady pro inovace (EIC) se ukrajinští žadatelé mohou přihlásit do iniciativy EIC4Ukraine, která je zaměřena na pomoc ukrajinským začínajícím podnikům. Vedle EIC pak Evropský inovační a technologický institut (EIT) nabízí zapojení do iniciativy Girls go Circular (otevřena i pro Ukrajinu) nebo různé výzvy zaměřené na podporu ukrajinských subjektů v rámci programu EIT Jumpstarter. Podpořené projekty budou také z části Widening, jedná se například o výzvu v rámci Excellence Hubs (výzva bude otevřena 23. září 2023) nebo o výzvu nástroje Hop On Facility, do kterého se mohou od letošního roku zapojit i ukrajinské subjekty.