Evropská rada pro inovace a Evropská rada pro výzkum posilují spolupráci

CZELO

Dne 18. května 2021 vydal Poradní sbor Evropské rady pro inovace (EIC) a Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) společné prohlášení o posílení vzájemné spolupráce, v němž obě instituce potvrdily svůj závazek podporovat ty nejlepší evropské talenty, neboť dle jejich slov “Bez výzkumu a inovací není budoucnost Evropy možná”. Obě instituce jsou si vědomy kladného přínosu výzkumu a inovací pro celou společnost, ekonomiku a každodenní život, proto považují veřejné investice do těchto odvětví za nezbytné. 

ERC bylo založeno již roce 2007, aby finančně podpořilo kvalitní výzkum motivovaný zvědavostí, činnost EIC pak byla zahájena v roce 2021 s cílem podpořit průlomové inovace. Obě instituce spadají do rámcového programu Horizont Evropa, příkladem jejich vzájemného propojení jsou finanční nástroje EIC Pathfinder nebo EIC Transition, který vznikl proto, aby podpořil úspěšné projekty financované z grantu ERC Proof of Concept při jejich zavádění na trh. Co se týče další spolupráce EIC a ERC v roce 2021, ve společném prohlášení uvedly, že plánují společné workshopy na téma buněčné a genové terapie nebo na téma skladování energie s cílem propojit oblast výzkumu a inovací, vzájemně si vyměňovat nápady, budovat sítě atp.