Evropská konference kariérového poradenství a vzdělávání se věnovala změnám na trhu práce v širším kontextu

Petr Chaluš, Euroguidance

Vzdělávání

Zpráva z významné evropské události roku 2020 v oboru kariérové poradenství a vzdělávání.

Evropská online konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama“ proběhla 20.–21. 11. 2020. Akci organizovalo Centrum Euroguidance v ČR při Domu zahraniční spolupráce (DZS) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou s podporou dalších partnerů. Navázala tak dalším ročníkem na předchozí konference k aktuálním tématům kariérového poradenství, které proběhly ve spolupráci s IAEVG (2019), UHK (2018), Katedrou andragogiky FF UK (2017) a ÚPV FF MU (2016). Všechny informace ke konferenci i jejím předchozím ročníkům jsou dostupné na www.konferencekp.cz. Cílem konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti. Vytváří unikátní společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.

Tématem letošního roku bylo kariérové poradenství a vzdělávání v situaci, kdy se mění trh práce a otevírají se nové životní i profesní výzvy ve společnosti ovlivněné důsledky pandemie. Konference byla otevřena příspěvkům se zaměřením na kontexty školního, vysokoškolského i celoživotního vzdělávání, oblast zaměstnanosti. Prezentovány byly praktické metodiky i teoretické a výzkumné reflexe, inovace v rámci rozvoje systému ve veřejném sektoru i pohledy z firemního prostředí a trhu práce. Konference se věnovala se i online a evropské dimenzi kariérového poradenství a vyzdvihla dimenzi udržitelného rozvoje (green guidance). Byli pozváni řečníci z akademické sféry i z praxe, kteří reflektovali výsledky výzkumů v oblasti kariérového poradenství i zkušenosti z úspěšné poradenské praxe, z evropských, národních i regionálních projektů. Součástí konference byly rovněž prezentace výherců letošních Národních cen kariérového poradenství, představeny byly také vítězné příspěvky z národních cen v dalších evropských zemí. 

Přednášející Kariérové poradenství konference
Jeden z hostů konference, Jaana Kettunen, výzkumnice z Finského institutu pro vzdělávání a výzkum na Univerzitě v Jyvaskale

Program konference probíhal v českém a anglickém jazyce, se zajištěným překladem hlavních přednášek a vybraných sekcí (podívejte se na celý program a další informace o plenárních výstupech). Na konferenci se registrovalo více než 500 účastníků z ČR a mnoha dalších evropských zemí. V úvodu vystoupili zástupci Euroguidance, DSZ a univerzitního pracoviště IVP ČZU, zástupci dalších významných stakeholderů na národní a evropské úrovni (EK, MŠMT, GŘ ÚP, NPI). Úvodní panelová debata otevřela hlavní téma konference otázkou „Potřebujeme nalézt nové pojetí kariérového poradenství ve světle nynější pandemie?“ Debatu moderoval Tristram Hooley a hosty byli Thomas Diener, Jaana Kettunen,  Jerome Rossier a Jiří Votava. V plenární části pak byly prezentovány dva univerzitní výzkumy v oblasti připravenosti absolventů středního odborného vzdělávání na pracovní trh - Petr Hlaďo (MU) a Jitka Jirsákova s Jiřím Votavou (ČZU). Konference se během prvního dne rozdělila na dvě hlavní sekce, jedna z nich se věnovala pohledu ze strany trhu práce a druhá ze strany poradenství a vzdělávání. Závěr prvního dne byl věnován udílení Národních cen kariérového poradenství a prezentaci vítězných příspěvků (přečtěte si tiskovou zprávu k NCKP 2020).

Přednášející Kariérové poradenství konference 2
Petr Hlaďo z MU prezentoval univerzitní výzkum v oblasti připravenosti absolventů středního odborného vzdělávání na pracovní trh

Významnou částí programu bylo pestré spektrum přihlášených vystupujících v pěti paralelních sekcích. Druhý den konference bylo prezentováno okolo 40 příspěvků na tato témata: Udržitelná sociálně spravedlivá společnost, Role kariérového poradenství, Vzdělávání a rozvoj poradců, rozvoj systému, online dimenze, metody a inovace, a další. Proběhl také kulatý stůl Euroguidance s podporou NPF a workshopy na různá témata ke kvalitě a metodice (více k sekcím na odkazech zde a zde.)

Na závěr moderátoři, zástupci vědeckého výboru, shrnuli přínosy prezentací a debat v sekcích, účastníci konference poskytli organizátorům zpětnou vazbu. Z konference si odnášeli zejména inspiraci a energii pro svou další práci. Během konference se účastníci mohli seznamovat prostřednictvím skupin na sociálních sítích a vyměňovat si informace prostřednictvím sdílených dokumentů. Výstupy v podobě sborníku anotací, nahrávek prezentací a speciálního čísla časopisu Kariérové poradenství v teorii a praxi, budou dále zpracovány a prezentovány prostřednictvím stránek konference na www.euroguidance.cz a www.euroguidance.eu