Cíl sítě

Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti zkušenosti z evropských zemí v oblasti celoživotního kariérového poradenství a šířit v zahraničí české příklady dobré praxe. Chce rozvíjet dovednosti poradců prostřednictvím vzdělávacích akcí s evropským dosahem a zahraničních studijních návštěv. Podporuje poradenství k evropské mobilitě a mezinárodní spolupráci českých poradenských center. 

České Centrum Euroguidance

Podporuje celoživotní poradenství v České republice informační a publikační činností, vzdělávacími aktivitami pro poradce, podporou odborné činnosti v oblasti poradenství i činností v rámci Národního poradenského fóra.

Kde najít příklady dobré praxe v ČR i v Evropě?

Komu je síť určena

Vzdělávacím institucím, úřadům, firmám a organizacím.

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Pracovníci s mládeží

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Velká Británie
 • Srbsko
 • Severní Makedonie
 • Norsko
 • Lichtenštejnsko
 • Černá Hora
 • Turecko

Co je celoživotní kariérové poradenství?

Celoživotní kariérové poradenství pomáhá lidem poznávat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy v průběhu celého života. Tím jim umožňuje lépe se rozhodovat, řídit svou individuální dráhu ve vzdělávání, v práci i v jiných oblastech, a využívat tak své schopnosti a dovednosti, které se obvykle popisují jako dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Celoživotní kariérové poradenství může být individuální i skupinové, může spočívat v poskytování informací, vedení konzultací, tvorbě dovednostních profilů, rozvoji dovedností apod.

Poradenství na MŠ, ZŠ a SŠ

Poradenství pro předškoláky i žáky základních a středních škol podporují pedagogicko-psychologické poradny. Na základních a středních školách poradenské služby zajišťuje zpravidla kariérový či výchovný poradce ve spolupráci se školním metodikem prevence a třídními učiteli. Na některých školách v této oblasti působí i školní speciální pedagog nebo školní psycholog. Do přechodu mezi základní a střední školou se zapojují i Informační a poradenská střediska při úřadech práce. V některých krajích podporují kariérový rozvoj žáků a poradenství regionální poradenská centra. Více informací a konkrétní příklady naleznete na webu Euroguidance.

Síť Euroguidance v této oblasti nabízí:

 • Bezplatná školení a konference pro poradce na MŠ, ZŠ a SŠ
 • Vysílání na zahraniční semináře či studijní návštěvy
 • Nástroje a metodologie kariérového poradenství a poradenství k mobilitě
 • Příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí z oblasti poradenství ve školství
 • Hledání partnerů pro spolupráci v ČR i napříč Evropou

Užitečné odkazy

Poradenství na VŠ

Na vysokých školách poskytují poradenské služby poradenská centra či studijní oddělení, a to uchazečům o studium, studentům i dalším osobám. Nabízet mohou informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů v praxi, psychologické poradenství, právní pomoc či sociální poradenství.  Studentům pomáhají s výběrem nebo změnou oboru studia na základě jejich zájmů, schopnosti naplnit studijní plán, či za účelem rozvíjení studijních schopností apod. Centra mohou poskytovat a vyhodnocovat testy studijních dovedností nebo další testy speciálních dovedností. Často organizují dny otevřených dveří, podílejí se na veletrzích, pořádají akce ve spolupráci se zaměstnavateli a podporují tak studenty a absolventy v orientaci na trhu práce.

Síť Euroguidance v této oblasti nabízí:

 • Bezplatná školení, konference pro poradce a pracovníky na VŠ
 • Vysílání na zahraniční semináře či studijní návštěvy
 • Nástroje a metodologie kariérového poradenství a poradenství k mobilitě
 • Příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí z oblasti poradenství ve školství
 • Hledání partnerů pro spolupráci v ČR i napříč Evropou

Více informací najdete na webu Euroguidance.

Poradenství pro dospělé

Poradenství pro dospělé nabízejí různé organizace, v oblasti zaměstnanosti je to především Úřad práce ČR, pak neziskové organizace. Psychologické poradenství pro dospělé (hrazené zdravotním pojištěním) poskytují zdravotnická zařízení. Kariérové poradenství je dostupné zdarma zejména nezaměstnaným nebo znevýhodněným skupinám obyvatel. Pokud dospělí nejsou znevýhodněni, mohou využít komerční služby soukromých poradců či agentur. Dospělí zájemci o další vzdělávání mohou využít vzdělávací poradenské služby, které poskytují vysoké nebo střední školy. Vysokoškolské instituce nabízejí dospělým různé kurzy v rámci programu celoživotního učení, střední školy a vyšší odborné školy ve formě dalšího vzdělávání, a nabízejí i akreditované rekvalifikační kurzy.

Síť Euroguidance v této oblasti nabízí:

 • Bezplatná školení a vzdělávací akce pro poradce
 • Vysílání na zahraniční semináře či studijní návštěvy
 • Nástroje a metodologie kariérového poradenství a poradenství k mobilitě
 • Příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí z oblasti poradenství
 • Hledání partnerů pro spolupráci v ČR i napříč Evropou
 • Aktuální publikace a novinky v oblasti kariérového poradenství

Více informací najdete na webu Euroguidance.