Cíl sítě

Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti zkušenosti z evropských zemí v oblasti celoživotního kariérového poradenství a šířit v zahraničí české příklady dobré praxe. Chce rozvíjet dovednosti poradců prostřednictvím vzdělávacích akcí s evropským dosahem a zahraničních studijních návštěv. Podporuje poradenství k evropské mobilitě a mezinárodní spolupráci českých poradenských center. 

České Centrum Euroguidance

Podporuje celoživotní poradenství v České republice informační a publikační činností, vzdělávacími aktivitami pro poradce, podporou odborné činnosti v oblasti poradenství i činností v rámci Národního poradenského fóra.

Komu je síť určena

Vzdělávacím institucím, úřadům, firmám a organizacím.

  • Odborníci ve vzdělávání

  • Pracovníci s mládeží

Zapojené země

  • Evropská unie
  • Velká Británie
  • Srbsko
  • Severní Makedonie
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Černá Hora
  • Turecko